Trang Đào tạo đại học
 
Tuyển sinh CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc năm 2016-2017

Thông báo số 191/TB-ĐHNN ngày 20/02/2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN


Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm học 2016-2017 (đợt 2) chương trình dào tạo thứ 2 (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc. Xem chi tiết tại đây

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN