Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về tham dự Diễn đàn sinh viên Châu Á GPAC2017 tại ĐH Kinh tế và Tài chính Tây Nam Trung Quốc

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển xin trân trọng thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham dự Diễn đàn sinh viên châu Á GPAC2017. GPAC (Global Partnership of Asian Colleges) - Diễn đàn quốc tế thường niên dành cho sinh viên lĩnh vực kinh tế - kinh doanh của các trường đại học khu vực Châu Á nhằm tăng cường sự giao lưu, học hỏi thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa.


Thời gian: Từ ngày 20/08/2017 đến ngày 26/08/2017
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế và Tài chính Tây Nam Trung Quốc
Chủ đề diễn đàn 2017: Thương mại Quốc tế và Các công ty đa quốc gia
Điều kiện sinh viên tham dự:
- Có công trình nghiên cứu khoa học (tiếng Anh) phù hợp với chủ đề của Diễn đàn năm nay
- Có khả năng giao tiếp/trình bày NCKH bằng tiếng Anh
Kinh phí (sinh viên tự túc) gồm:
- Chi phí nộp cho Ban tổ chức (Đại học Kinh tế và Tài chính Tây Nam Trung Quốc) ước tính khoảng 390USD/người (bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian 7 ngày của Diễn đàn)
- Chi phí vé máy bay khứ hồi, lệ phí visa, bảo hiểm và các chi phí cá nhân khác
Đề nghị các đơn vị thông báo đến sinh viên về Diễn đàn GPAC2017 tại trường Đại học Kinh tế và Tài chính Tây Nam Trung Quốc. Đơn đăng kí tham dự (theo phụ lục) gửi về Phòng NCKH&HTPT trước 12h ngày 28 tháng 4 năm 2017.
Địa chỉ liên hệ:
Nguyễn Bích Hà - Phòng NCKH&HTPT, Trường ĐHKT
Email: hanb@vnu.edu.vn, SĐT: 04.3754.7506 máy lẻ 716
 

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, ĐHKT