Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share, đợt 3, năm 2017

Thông báo số 470/TB-ĐHKT ngày 16/3/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Công văn số 811/ĐHQGHN-ĐT ngày 13/3/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share, đợt 3, năm 2017;
Phòng NCKH&HTPT thông báo triển khai đợt 3, kỳ học tháng 8 năm 2017, chương trình trao đổi sinh viên tích lũy tín chỉ có học bổng toàn phần tại các trường đại học thành viên của dự án EU Share (gọi tắt là chương trình EU Share). Nội dung chương trình đợt 3, năm 2017 như sau:
1. Số lượng sinh viên ĐHQGHN tiếp nhận/cử đi: 15/15 sinh viên.
2. Các Trường ĐH đến trao đổi:
Các Trường ĐH thành viên của chương trình thuộc khu vực ASEAN và các Trường ĐH của Châu Âu. Mỗi sinh viên được đăng ký xin học tối đa 03 trường ĐH tiếp nhận. Thông tin về chương trình, thời hạn đăng ký và danh sách các Trường ĐH tham gia chương trình xem tại website http://www.share-asean.eu.
- Danh sách các trường khu vực ĐNÁ và khu vực châu Âu tham gia Dự án EU SHARE
- Danh sách contact của các trường tham gia Dự án EU SHARE: Download tại đây.
3. Tiêu chí tham gia, mẫu đơn và yêu cầu hồ sơ tham dự chương trình đợt 3:
4. Thời gian nộp hồ sơ:
Từ tháng 3/2017 đến trước ngày 05/5/2017. Sinh viên cần gửi hồ sơ đăng ký đi trao đổi về Phòng NCKH&HTPT 10 ngày trước thời hạn nộp hồ sơ của Trường ĐH tiếp nhận mà sinh viên muốn đến trao đổi.
5. ĐHQGHN sẽ lựa chọn, đề cử sinh viên đi trao đổi và thông báo về đơn vị đào tạo. Hạn xét chọn sinh viên được đề cử đi trao đổi là ngày 10/5/2017.
6. Hạn nộp hồ sơ xin học bổng EU Share (trực tuyến):
Sau khi nhận được thư chấp nhận học của ít nhất 01 Trường ĐH tiếp nhận, sinh viên cần nộp hồ sơ xin học bổng theo yêu cầu của EU Share. Hạn nộp hồ sơ là ngày 22/5/2017 (thời gian dự kiến của EU Share).
Tham gia chương trình, sinh viên được học tập tích lũy tín chỉ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các sinh viên quốc tế tại các nước ASEAN và một số nước Châu Âu. Đề nghị các đơn vị đào tạo tích cực triển khai chương trình EU Share, thông báo tới sinh viên quan tâm đăng ký tham dự chương trình.
Thông tin chi tiết về chương trình:
Liên hệ: Ms. Nguyễn Bích Hà, Điều phối viên chương trình tại địa chỉ hanb@vnu.edu.vn.
Điện thoại: 043 7547506 máy lẻ 716.
>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN