Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên đăng ký chưa đủ số tín chỉ tối thiểu học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo số 256/TB-ĐHKT ngày 17/02/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 3128/TB-ĐHKT ngày 28/10/2016 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2016-2017, căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau 03 đợt mở Cổng hệ thống thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên đăng ký học chưa đủ số tín chỉ tối thiểu (danh sách kèm theo).

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách nộp đơn đăng ký ít hơn số tín chỉ quy định (Mẫu 12/ĐT) từ ngày 20/02/2017 đến hết ngày 24/02/2017 tại phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, phòng 304, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN