Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017

Công văn số 70/ĐHKT-ĐTĐH ngày 13/01/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ I năm học 2016-2017, trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả học tập của sinh viên trên Cổng hệ thống điều tra khảo sát online theo địa chỉ truy cập www.survey.ueb.edu.vn của trường (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận). Môn Tiếng Anh cơ sở 1, Tiếng Anh cơ sở 2, Tin học cơ sở chưa có điểm phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

Phòng Đào tạo nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên ngày 13 và 14/02/2017 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 22/02/2017 tại phòng Đào tạo, phòng 305 nhà E4 – trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy.

Kính đề nghị viên QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác