Trang Đào tạo đại học
 
Đính chính kết quả TACS 4 và Công bố điểm thi TACS 5

Công văn số 83/ĐHKT-ĐTĐH ngày 16/01/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ công văn số 04/ĐHNN-ĐT ngày 05/01/2017 của trường Đại học Ngoại Ngữ về việc đính chính kết quả chuẩn đầu ra trong kỳ thi TACS 4 của sinh viên CTĐT NVCL QH-2015 và công văn số 06/ĐHNN-ĐT ngày 05/01/2017 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc điểm thi tiếng Anh cơ sở 5 của sinh viên CTĐT NVCL; trường Đại học Kinh tế thông báo điểm thi và chuẩn đầu ra môn TACS 4 sau đính chính và điểm thi môn TACS 5 theo công văn đính kèm.

Kính đề nghị Viện QTKD thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

>> Xem chi tiết  công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN