Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin điện tử VNU

Thông báo số 3099/ĐHKT-CTSV ngày 26/10/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 
>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT- ĐHQGHN