Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký học kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khóa QH-2013

Công văn số 2958/ĐHKT-ĐTĐH ngày 7/10/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TTDB&PTNNL ngày 03/10/2016 của Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực - ĐHQGHN về việc cấp tài khoản học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các khoa trực thuộc và Viện Quản trị kinh doanh thông báo danh sách, tài khoản, tài liệu hướng dẫn học và thi kỹ năng bổ trợ (kỹ năng mềm) cho sinh viên trên hệ thống học trực tuyến được biết để thực hiện (Danh sáchTài liệu kèm theo).


Đề nghị các khoa, Viện quan tâm thực hiện.
>>
Download công văn tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN