Trang Đào tạo đại học
 
Nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hệ chính quy - Chương trình bằng kép tốt nghiệp đợt tháng 7/2016

Thông báo số 2417 /TB-ĐHKT ngày 30/8/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 Căn cứ các Quyết định công nhận tốt nghiệp số 2057/QĐ-ĐHKT, 2058/QĐ-ĐHKT và 2059/QĐ-ĐHKT ngày 28/7/2016, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đào tạo cử nhân chính quy và hệ chính quy - Chương trình đào tạo bằng kép về thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2016 như sau:

- Thời gian n Căn cứ các Quyết định công nhận tốt nghiệp số 2057/QĐ-ĐHKT, 2058/QĐ-ĐHKT và 2059/QĐ-ĐHKT ngày 28/7/2016, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đào tạo cử nhân chính quy và hệ chính quy - Chương trình đào tạo bằng kép về thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2016 như sau:

- Thời gian nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp: từ ngày 07/9/2016 đến hết ngày 09/9/2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Người nhận bằng phải mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ; nếu nhận thay phải làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (Liên hệ với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn về mẫu Giấy ủy quyền).

Lưu ý:

- Sinh viên phải hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Thư viện ĐHQGHN và BP Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế mới được nhận bằng tốt nghiệp (danh sách sinh viên nợ sách kèm theo).

- Sinh viên theo dõi công văn của Phòng Kế hoạch - Tài chính về việc đối chiếu nợ học phí tại website của Trường để hoàn thành việc nộp học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Số điện thoại Phòng Đào tạo: 04.37547506, máy lẻ 305, 315 (trường hợp không nhận được bằng theo ngày thông báo).

- Số điện thoại Phòng Kế hoạch - Tài chính: 04.37547506, máy lẻ 454 (kiểm tra nợ học phí).

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

hận bằng và bảng điểm tốt nghiệp: từ ngày 07/9/2016 đến hết ngày 09/9/2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Người nhận bằng phải mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ; nếu nhận thay phải làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (Liên hệ với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn về mẫu Giấy ủy quyền).

Lưu ý:

- Sinh viên phải hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Thư viện ĐHQGHN và BP Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế mới được nhận bằng tốt nghiệp (danh sách sinh viên nợ sách kèm theo).

- Sinh viên theo dõi công văn của Phòng Kế hoạch - Tài chính về việc đối chiếu nợ học phí tại website của Trường để hoàn thành việc nộp học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Số điện thoại Phòng Đào tạo: 04.37547506, máy lẻ 305, 315 (trường hợp không nhận được bằng theo ngày thông báo).

- Số điện thoại Phòng Kế hoạch - Tài chính: 04.37547506, máy lẻ 454 (kiểm tra nợ học phí).

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN