Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2008-E KTCT

Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009 (Ban hành kèm theo công văn số 1301 /ĐT ngày 4/8/2009)


Tổng số sinh viên: 77
Giảng đường: 103 NTC (Trung tâm Thương mại Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội)
Học chiều từ 12h30
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút.

Thứ

Môn học

Số TC

Tiết

Thời gian

2

Tiếng Anh cơ sở 3

3

1-3

12h30 - 15h15

3

Toán cao cấp

4

1-4

12h30 - 16h10

4

KTCT đại cương

3

1-3

12h30 - 15h15

5

Lý thuyết XS và thống kê toán

3

1-3

12h30 - 15h15

6

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

1-3

12h30 - 15h15

Lưu ý:
1. Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 14h00 - 17h00 tại GĐ 103 NTC
2. Tiếng Anh: học theo thời khoá biểu:

  • Nhóm 1: tại GĐ 103 NTC
  • Nhóm 2: tại GĐ 107 NTC

3. Giáo dục thể chất: Học vào thứ 2 hàng tuần (từ 7h00 đến 8h40) tại Sân tập Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
4. Môn Tư tưởng HCM (2 tín chỉ): Sinh viên đăng ký học theo lịch học của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN