Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2008-E QTKD

Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009 (Ban hành kèm theo công văn số 1301 /ĐT ngày 4/8/2009)


Tổng số sinh viên: 39
Giảng đường: 804 VU (Trường THPT Tư Thục Việt - Úc, Khu Đô thị Mỹ Đình 1)
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút

Thứ

Môn học

Số TC

Tiết

Thời gian

2

Toán cao cấp

4

1-4

7h00-10h40

3

Kinh tế vi mô

3

1-3

7h00 - 9h45

Đại cương văn hoá Việt Nam

2

2-5

13h25 - 17h10

4

Tin học

3

1-3

7h00 - 9h45

5

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

1-3

7h00 - 9h45

6

Nhà nước và pháp luật ĐC

2

2-5

7h55 - 11h40

Lịch sử văn minh thế giới

3

2-4

13h25 - 16h10

Lưu ý:
1. Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 8h00 - 11h00 tại GĐ 804 VU
2. Giáo dục thể chất: Học vào thứ 4 hàng tuần (từ 15h20 - 17h00) tại Sân tập Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
3. Môn Tư tưởng HCM (2 tín chỉ): Sinh viên đăng ký học theo lịch học của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN