Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2007-E KTĐN

Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009 (Ban hành kèm theo công văn số 1301/ĐT ngày 4/8/2009)


Tổng số sinh viên: 94
Giảng đường: 703 VU (Trường THPT Tư Thục Việt - Úc, Khu Đô thị Mỹ Đình 1)
Học chiều: từ 12h30
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút

Thứ

Môn học

Số TC

Tiết

Thời gian

2

KTH quốc tế

3

1-3

12h30 - 15h15

3

KT vĩ mô 2

3

1-3

12h30 - 15h15

4

Toán kinh tế

3

1-3

12h30 - 15h15

5

Tư tưởng HCM

2

1-2

12h30 - 14h15

Nguyên lý kế toán

3

3-5

14h25 - 17h10

6

Tiếng Anh CN 2

3

1-3

12h30 - 15h15


1. Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 14h00 - 17h00 tại GĐ 705 VU
2. Tiếng Anh: học theo thời khoá biểu:
- Nhóm 1: Học tại GĐ 703 VU
- Nhóm 2: Học tại GĐ 706 VU
- Nhóm 3: Học tại GĐ 704 VU
3. Giáo dục quốc phòng - an ninh: Học từ ngày 14/12 đến 27/12/2009. Trong thời gian học GDQP, các lớp nghỉ học văn hoá.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN