Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu và danh sách chia lớp khóa QH-2019 học kỳ I, năm học 2019-2020

Thời khóa biểu khóa QH-2019-E, hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2019-20 áp dụng từ ngày 26/08/2019 đến ngày 13/12/2019


 Các lớp Tiếng Anh cơ sở 3 áp dụng từ ngày 03/09/2019 đến ngày 13/12/2019
          Đối với sinh viên đã đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ (tương đương trình độ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam), ngoài các học phần học cùng lớp khóa học (không tính học phần Tiếng Anh cơ sở 3), sinh viên học thêm một số học phần sau (chi tiết đính kèm)
         Sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam nộp chứng chỉ Tiếng Anh và đơn xin miễn học phần Tiếng Anh cơ sở 3 tại Phòng Đào tạo (Phòng 504 nhà E4) trước 10h00 ngày 06/09/2019 và được tham gia các lớp học phần trên (nếu có nguyện vọng) 
>>>> Thời gian các tiết học cụ thể (Theo Thông báo số 1928/TB-ĐHKT ngày 08/7/2016, áp dụng bắt đầu từ học kỳ I, năm học 2016-2017)
 

Buổi

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Sáng

1

07h00

07h50

2

08h00

08h50

3

09h00

09h50

4

10h00

10h50

5

11h00

11h50

6

12h00

12h50


Chiều

7

13h00

13h50

8

14h00

14h50

9

15h00

15h50

10

16h00

16h50

11

17h00

17h50

12

18h00

18h50

 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN