Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo Về việc khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch số 100/KH-ĐHKT ngày 11/01/2021 về việc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động đào tạo Học kỳ I năm học 2020 - 2021.


Trường Đại học Kinh tế thông báo tới các Khoa/Viện QTKD và toàn thể sinh viên lịch tham gia điều tra khảo sát (ĐTKS) trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2020 – 2021 như sau:
1. Tên cuộc khảo sát: Trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2020 – 2021.
2. Thời gian mở hệ thống: từ ngày 13/01/2021 đến ngày 31/01/2021.
3. Địa chỉ truy cập: http://survey.ueb.edu.vn
   Để đảm bảo việc ĐTKS được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đề nghị toàn thể sinh viên đăng nhập hệ thống Survey online của nhà trường để cung cấp các thông tin đánh giá về hoạt động đào tạo theo đúng thời hạn như đã thông báo. Sau thời hạn trên, hệ thống ĐTKS online sẽ đóng lại để Tổ ĐTKS thực hiện thống kê dữ liệu. Sinh viên chưa tham gia đóng góp ý kiến sẽ không thể truy cập vào hệ thống để xem điểm môn học trước thời hạn quy định trên Portal. Kính đề nghị các Khoa/Viện QTKD đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tham gia ĐTKS đúng tiến độ.
Trân trọng!
Xem chi tiết thông báo  tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác