Trang Đào tạo đại học
 
Bảo hiểm thân thể HSSV (Bảo hiểm tự nguyện)

Bảo hiểm thân thể học sinh sinh viên là bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm cho những tai nạn gây ra thiệt hại về thân thể đối với học sinh sinh viên.


1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC BẢO HIỂM

- Chết do tai nạn trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Trường hợp thương tật thân thể do tai nạn: trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo QĐ số 0037/QĐ-PHH về việc Ban hành Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ngày 24 tháng 01 năm 2011 cỉa Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

- Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật: trả tiền theo bảng tỷ lệ phẫu thuật

- Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn: trả trợ cấp nằm viện mỗi ngày 0,5% số tiền bảo hiểm, không quá 180 ngày/năm

- Nằm viện đông y: trả nợ cấp nằm viện 0.25% STBT nhưng không quá 100 ngày/năm

- Bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn : trả trợ cấp nằm viện 0.25% STBT nhưng không quá 60 ngày/năm

2. SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Khi sinh viên không may xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả tối đa số tiền như sau:

- Chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn : 20.000.000VNĐ

- Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật : 20.000.000 VNĐ/người/năm

- Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn: 20.000.000 VNĐ/người/năm

- Mở rộng điều khoản thanh toán các chi phí y tế tại các trạm y tế trường, xã phường với hạn mức tối đa 200.000 đồng.

3. PHÍ BẢO HIỂM: 248.000 đồng/người/4 năm (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng./)

4. THỜI HẠN BẢO HIỂM: 01/10/2019 – 01/10/2023

5. HỒ SƠ YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

- Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu yêu cầu của BIC có xác nhận của nhà trường, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.

- Các chứng từ y tế : Giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ…do người có thẩm quyền của cơ sở y tế đóng dấu .

- Giấy chứng tử (trong trường hợp người được bảo hiểm chết)

- Chứng từ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp ( Trường hợp người được bảo hiểm chết)

- Chứng minh thư nhân dân của sinh viên

- Trong trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp

6. THỜI HẠN THANH TOÁN BẢO HIỂM

Thời hạn trả tiền bảo hiểm của Bên bảo hiểm là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ trừ trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

>>> Tham khảo Quy tắc BH toàn diện HSSV tại đây
 

Mọi thông tin chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Bảo hiểm BIDV Thăng Long

Nguyễn Ngọc Anh - Phòng Kinh doanh 3

Mobile: 091.926.1991

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN