Trang Đào tạo đại học
 
Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


>>> Xem hoặc download thông tư tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN