Trang Đào tạo đại học
 
Phiếu nhập điểm hệ ĐHCQ học kỳ II, năm học 2017-2018

Trường ĐH Kinh tế đăng tải Phiếu nhập điểm hệ ĐHCQ học kỳ II, năm học 2017-2018.


Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ II năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo đăng tải danh sách Phiếu nhập điểm thành phần của các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ I năm học 2017-2018.

Kính đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên download Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ: http://ueb.vnu.edu.vn, mục: ĐÀO TẠO > Đại học > Thông tin chung > Phiếu nhập điểm.

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết và thực hiện.
 

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3754 7506 (524, 514)

 
>> DOWNLOAD các phiếu nhập điểm:
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Trường ĐH Kinh tế đảm nhận tại đây >>>
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Trường ĐH KHTN đảm nhận tại đây >>> 
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Trường ĐH KHXH&NV đảm nhận tại đây >>>  
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Trường ĐH Công nghệ đảm nhận tại đây >>>  
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Trường ĐH Ngoại ngữ đảm nhận tại đây >>>
  • Phiếu nhập điểm các lớp học phần do Khoa Luật - ĐHQGHN đảm nhận tại đây >>> 

Phòng Đào tạo - ĐHKT