Trang Đào tạo đại học
 
Thay đổi giảng viên hướng dẫn niên luận cho sinh viên khóa QH-2010-E, chương trình CLC ngành Kinh tế Đối ngoại, hệ chính quy

Quyết định số 1435 /QĐ-ĐHKT ngày 16/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


 
>> Xem hoặc download quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác