Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo đại học chính quy năm học 2012 - 2013 của Trường ĐHKT
 
TT
Thời gian

Lịch trình chung

Khóa QH-2012-E
Khóa QH-2011-E
Khóa QH-2010-E
QH-2009-E
1.       
27/8 - 2/9/2012

-Thông báo đăng ký bổ sung vào chương trình CLC, NVCL

- Dự kiến danh sách sinh viên bị xét học vụ, sinh viên ra khỏi chương trình CLC, NVCL

- Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học từ khóa QH-2011 trở về trước

- Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9
(từ 20/8 - 10/9)
 
- Nhập học 28/8
Sinh hoạt lớp: Ngày 29/8

- Hướng dẫn tra cứu tài liệu học tập cho sinh viên (ngày 30/8 và 31/8, 4/9)

- Đăng ký vào hệ CLC, NVCL khóa QH-2012-E

 
 
 
2.       
3/9 - 9/9/2012
- Bắt đầu Học kỳ I

- Thi tuyển sinh SĐH ngày 8, 9/9

 
- Thi Tiếng Anh vào lớp CLC, NVCL sáng 5/9
- Học chính trị ngày 6/9
- Học chuyên môn từ ngày 7/9
 
 Học chính trị 5-6/9
 
Học chuyên môn
(từ 07/9/2012)
 
Học chính trị 5-6/9
 
Học chuyên môn
(từ 07/9/2012)
 
 
Học chính trị 5-6/9
 
Học chuyên môn
(từ 07/9/2012)
 
 

3.       

10/9 - 16/9/2012

- Phỏng vấn sinh viên hệ CLC, NVCL ngày 11/9 và 12/9

- Bầu BCS các lớp môn học (trừ khóa QH-2012)

- Thông báo QĐ sinh viên trúng tuyển vào CLC và NVCL khóa QH-2012

Học CM (tuần 2)
 
 
Học CM (tuần 2)
 
Học CM (tuần 2)
 
Học CM (tuần 2)
 
4.       
17/9 - 23/9/2012
- Khai giảng QH-2012-E (21/9)

- Xét học vụ, xét ra khỏi chương trình CLC, NVCL

- Họp HĐ xét tốt nghiệp đợt tháng 9

Học CM (tuần 3)
Nghỉ học sáng 21/9
 
Học CM (tuần 3)
 
Học CM (tuần 3)
 
Học CM (tuần 3)
 
5.       
24/9 - 30/09/2012

- Thông báo QĐ thôi học, ngừng học, ra khỏi chương trình CLC, NVCL

- Thông báo QĐ bổ sung sinh viên vào lớp CLC, NVCL

- Các khoa Giới thiệu phương pháp học tập, chương trình ĐT, qui chế đào tạo cho SV QH-2012

Học CM (tuần 4)
Học CM (tuần 4)
Học CM (tuần 4)
Học CM (tuần 4)
6.       
01/10 - 07/10/2012
- Thông báo tiến độ học tập tháng 9/2012
- Xây dựng lịch thi HK I
Học CM (tuần 5)
Học CM (tuần 5)
Học CM (tuần 5)
Học CM (tuần 5)
7.       
08/10 - 14/10/2012
- Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh

- Các khoa Hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận và NCKH sinh viên

 
Học CM (tuần 6)
 
Học CM (tuần 6)
Học CM (tuần 6)
Học CM (tuần 6)
8.       
15/10 - 21/10/2012

- Thông báo sinh viên diện ngừng học, bảo lưu đến đăng ký học lại

Học CM (tuần 7)
Học CM (tuần 7)
 
Học CM (tuần 7)
 
Học CM (tuần 7)
9.       
22/10 - 28/10/2012

- Thông báo TKB học kỳ II năm học 2012 - 2013

Học CM (tuần 8)
Học CM (tuần 8)
Học CM (tuần 8)
Học CM (tuần 8)

Thông báo KH tốt nghiệp khoá QH-2009-E

10.  
29/10 - 04/11/2012
- Tập huấn cho SV QH-2012 đăng ký môn học
Học CM (tuần 9)
Học CM (tuần 9)
Học CM (tuần 9)
Học CM (tuần 9)
11.  
05/11 - 11/11/2012

- Sinh viên diện ngừng học, bảo lưu nộp đơn xin đăng ký học trở lại

Học CM (tuần 10)
Học CM (tuần 10)
Học CM (tuần 10)
Học CM (tuần 10)
12.  
12/11 - 18/11/2012

- Thông báo sinh viên diện ngừng học, bảo lưu được học tiếp từ HK 2

- Thông báo lịch thi HK I
Học CM (tuần 11)
Học CM (tuần 11)
Học CM (tuần 11)
Học CM (tuần 11)
 
13.  
19/11 - 25/11/2012

- Đăng ký học HK II năm học 2012 - 2013 trên Portal SV

- Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 12
(Từ 22/11 đến 10/12)
Học CM (tuần 12)
Học CM (tuần 12)
Học CM (tuần 12)
Học CM (tuần 12)
14.  
26/11 - 02/12/2012
 
Học CM (tuần 13)
Học CM (tuần 13)
Học CM (tuần 13)
Học CM (tuần 13)
15.  
03/12 - 09/12/2012
 
Học CM (tuần 14)
Học CM (tuần 14)
Học CM (tuần 14)
Học CM (tuần 14)
16.  
10/12 - 16/12/2012
- Kết thúc giảng dạy học kỳ I

- Nhận đơn xin rút đăng ký môn học

 
Học CM (tuần 15)
Học CM (tuần 15)
Học CM (tuần 15)
Học CM (tuần 15)

Phổ biến tốt nghiệp. Đăng ký đề tài KLTN và các môn học thay thế KLTN

17.  
17/12 - 23/12/2012

- Thông báo các lớp môn học chính thức được mở

- Họp HĐ xét tốt nghiệp đợt tháng 12

Học CM (dự phòng)
Học CM (dự phòng)
Học CM (dự phòng)
Học CM (dự phòng)
18.  
24/12 - 30/12/2012

Thông báo và nhận đơn đăng ký lại các lớp môn học (đối với lớp môn học bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu) 

Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
19.  
31/12 - 06/01/2013
 
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
20.  
7/01 - 13/01/2013
- Sinh viên kiểm tra các môn học đã đăng ký và lấy đề cương môn học trên Portal SV

- Thông báo danh sách sinh viên các lớp môn học trên Website

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

 

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

 

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

21.  
14/01 - 20/01/2013
 
Tuần dự trữ thi
Tuần dự trữ thi
Tuần dự trữ thi
Tuần dự trữ thi
22.  
21/01 -27/01/2013
- Bầu BCS lớp môn học
Học CM (tuần 1)
Học CM (tuần 1)
Học CM (tuần 1)
 
23.  
28/01 - 03/02/2013
- Thông báo kết quả thi HK I trên Portal SV
- Nhận đơn thắc mắc của SV về kết quả thi
- Bầu BCS các lớp môn học
 
Học CM (tuần 2)
Học CM (tuần 2)
Học CM (tuần 2)

Thông báo DS sinh viên khoá QH-2009-E đủ điều kiện làm KLTN

24.  
04/02 - 10/02/2013
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
25.  
11/02 - 17/02/2013
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
 
18/02 - 24/02/2013
- Trả đơn thắc mắc của SV về kết quả thi

- Dự kiến danh sách sinh viên bị xét học vụ, sinh viên ra khỏi chương trình CLC, NVCL

- Thông báo danh sách sinh viên bị huỷ đăng ký môn học do môn học tiên quyết bị điểm F

Học CM (tuần 3)
Học CM (tuần 3)
Học CM (tuần 3)
 
26.  
25/02 - 03/3/2013

- Nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 3 (từ 20/2 đến 10/3)

- Thông báo danh sách sinh viên các lớp môn học sau khi đã huỷ đăng ký môn học do môn học tiên quyết bị điểm F

- Xét học vụ, xét ra khỏi chương trình CLC, NVCL

Học CM (tuần 4)
Học CM (tuần 4)
 
 
Học CM (tuần 4)

XD kế hoạch thực tế, thực tập và niên luận

- Thông báo DS giáo viên hướng dẫn KLTN
27.  
04/3 - 10/3/2013

- Thông báo QĐ thôi học, ngừng học, ra khỏi chương trình CLC, NVCL

Học CM (tuần 5)
 
Học CM (tuần 5)
 
Học CM (tuần 5)
 
Học CM (tuần 1)
 
28.  
11/3 - 17/3/2013
 
Học CM (tuần 6)
Học CM (tuần 6)
Học CM (tuần 6)
Học CM (tuần 2)
 
29.  
18/3 - 24/3/2013

- Thông báo TKB học kỳ I (hè) năm học 2013 - 2014

- Họp HĐ xét tốt nghiệp đợt tháng 3
Học CM (tuần 7)
Học CM (tuần 7)
Học CM (tuần 7)
Học CM (tuần 3)
30.  
25/3 - 31/03/2013
 
Học CM (tuần 8)
Học CM (tuần 8)
Học CM (tuần 8)
Học CM (tuần 4)
31.  
1/04 - 7/04/2013
 
Học CM (tuần 9)
Học CM (tuần 9)
Học CM (tuần 9)
Học CM (tuần 5)
32.  
8/4 - 14/4/2013
 
Học CM (tuần 10)
Học CM (tuần 10)
Học CM (tuần 10)
Học CM (tuần 6)
33.  
15/4 - 21/4/2013

- Đăng ký học HK I (hè) năm học 2013 - 2014 trên Portal SV

Học CM (tuần 11)
Nghỉ học ngày 19/4
Học CM (tuần 11)
Nghỉ học ngày 19/4
Học CM (tuần 11)
Nghỉ học ngày 19/4
 
Học CM (tuần 7)
Nghỉ học ngày 19/4
 
34.  
22/4 - 28/4/2013
 
Học CM ( tuần 12)
Học CM (tuần 12)
Học CM (tuần 12)
Phổ biến kế hoạch thực tế/viết niên luận
Học CM (tuần 8)
 
35.  
29/4 - 05/5/2013
- Thông báo tuyển sinh các chương trình bằng kép
- Nhận đơn xin rút đăng ký môn học

- Nhận đơn đăng ký lại các lớp môn học (đối với lớp môn học bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu)

Học CM (tuần 13)

Nghỉ học 30/4 và 1/5

 
Học CM (tuần 13)

Nghỉ học 30/4 và 1/5

 
Học CM (tuần 13)

Nghỉ học 30/4 và 1/5

 
Thi các môn thay thế KLTN
36.  
06/5 - 12/5/2013
- Nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 6
(từ 6/5 đến 25/5)
Học CM (tuần 14)
Học CM (tuần 14)
Học CM (tuần 14)
Nộp KLTN
37.  
13/5 - 19/5/2013
- Kết thúc giảng dạy học kỳ II
 
Học CM (tuần 15)
Học CM (tuần 15)
Học CM (tuần 15)
Công bố điểm thay thế KLTN
Phân công GVPB
38.  
20/5 - 26/5/2013

- Thông báo các lớp môn học chính thức được mở

 
Học CM (dự phòng)
Học CM (dự phòng)
Học CM (dự phòng)
Thông báo danh sách giáo viên phản biện KLTN
39.  
27/5 - 02/6/2013
 
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
Bảo vệ KLTN ngày 27/5 đến 2/6
40.  
3/6 - 09/6/2013

- Thông báo danh sách sinh viên các lớp môn học trên Website

- Sinh viên kiểm tra các môn học đã đăng ký trên Portal SV và lấy đề cương môn học

 
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II

- Thông báo dự kiến DS sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận đơn phản hồi

- Họp BCS các lớp QH-2009-E về KH phát bằng tốt nghiệp
41.  
10/6 - 16/6/2013
Họp HĐ xét tốt nghiệp đợt tháng 6

Tổ chức thi kỳ phụ

Tổ chức thi kỳ phụ

Tổ chức thi kỳ phụ

 
42.  
17/6 - 23/6/2013

- Thông báo TKB học kỳ I (hè) năm học 2013 - 2014

Nghỉ HK
Nghỉ HK
Nghỉ HK

Dự kiến phát bằng chương trình NVCL ngày 20 - 23/6/2012

43.  
24/6 - 30/6/2013
- Thông báo kết quả thi học kỳ II
- Nhận đơn thắc mắc của SV về kết quả thi
- Bầu BCS các lớp môn học
Học CM (tuần 1)
 
Học CM (tuần 1)
 
Triển khai thực tế/niên luận
Học CM (tuần 1)
 
Dự kiến phát bằng ngày 25/6/2013
44.  
1/7 - 07/7/2013
 
Học CM (tuần 2)
Học CM (tuần 2)
Học CM (tuần 2)
 
45.  
8/7 - 14/7/2013
 
Học CM (tuần 3)
Học CM (tuần 3)
Học CM (tuần 3)
 
46.  
15/7 - 21/7/2013
 
Học CM (tuần 4)
Học CM (tuần 4)
Học CM (tuần 4)
 
47.  
22/7 - 28/7/2013

Đăng ký học HK I năm học 2013 - 2014 trên Portal SV

Học CM (tuần 5)
 
Học CM (tuần 5)
 
Học CM (tuần 5)
 
 
48.  
29/7 - 4/8/2013
 - Tổ chức thi tuyển sinh bằng kép
Thi HK hè
Thi HK hè
Thi HK hè
 
49.  
5/8 - 11/8/2013
- Nhận đơn xin rút đăng ký môn học

- Nhận đơn đăng ký lại các lớp môn học (đối với lớp môn học bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

 
50.  
12/8 - 18/8/2013
- Thông báo kết quả tuyển sinh bằng kép
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
51.  
19/8 - 25/8/2013
- Thông báo kết quả thi HK hè

- Thông báo các lớp môn học chính thức được mở

- Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9
(từ 20/8 - 10/9)
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
52.  
26/8- 1/9/2013

- Nhập học chính qui, bằng kép năm học 2013 - 2014

-Thông báo đăng ký bổ sung vào chương trình CLC, NVCL năm học 2013 - 2014

- Thông báo danh sách sinh viên bị huỷ đăng ký môn học do môn học tiên quyết bị điểm F

- Thông báo danh sách sinh viên các lớp môn học trên Website

Bắt đầu năm học mới
Bắt đầu năm học mới
Bắt đầu năm học mới
 
 
Lưu ý: Đối với học kỳ hè, sinh viên có thể đăng ký học hoặc không học.

>>> Xem chi tiết hoặc download Lịch trình đào tạo học kỳ I năm học 2012-2013 tại đây.Trường ĐHKT - ĐHQGHN