Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2010-2011

Ban hành kèm theo Công văn số 1316 /ĐTĐH ký ngày ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


TT
Thời gian
Lịch trình chung
Khóa QH 2010 E
Khóa QH 2009 E
Khóa QH 2008 E
Khóa QH 2007 E

1.   

1/9 - 5/9/2010
 

Nhập học chính qui, liên kết 5/9

 
 
 

2.

6/9 - 12/9/2010
- Sinh hoạt lớp
- Bắt đầu Học kỳ I

- Xét thôi học, xét ra khỏi chương trình CLC, 16+23

- Đăng ký bổ sung vào hệ CLC, 16+23
- Đăng ký vào hệ CLC
SH lớp chiều ngày 6/9
Học chính trị ngày 7/9

Kiểm tra phân lớp Tiếng Anh ngày 11/9

Sinh hoạt chiều lớp 6/9
Học chính trị chiều 7/9
Học chuyên môn
(từ 08/9/2010)
Sinh hoạt lớp sáng 6/9
Học chính trị chiều 6/9
Học chuyên môn
(từ 08/9/2010)
 
Sinh hoạt lớp sáng 6/9
Học chính trị chiều 6/9
Học chuyên môn
(từ 08/9/2010)
 

3.       

13/9 - 19/9/2010
Khai giảng QH 2010 E (16/9)

Thi tuyển vào hệ CLC ngày 18/9

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

4.       

20/9 - 26/9/2010
 

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

5.       

27/9 - 03/10/2010

Kiểm tra hồ sơ SV khoá QH-2009-E

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

6.       

04/10 - 10/10/2010
 

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 5)

7.       

11/10 - 17/10/2010
 

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

8.

18/10 - 24/10/2010

Kiểm tra hồ sơ sinh viên khoá QH-2007-E

 

Học CM (tuần 6)

 

Học CM (tuần 7)

 

Học CM (tuần 7)

 

Học CM (tuần 7)

9.       

25/10 - 31/10/2010

Kiểm tra tiến độ học tập

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

10.  
01/11 - 07/11/2010
 

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

11.  
08/11 - 14/11/2010
Tổ chức Khai giảng cho hệ sau đại học

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

12.  
15/11 - 21/11/2010
 

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

13.  
22/11 - 28/11/2010

Kiểm tra hồ sơ SV khoá QH-2010-E

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

14.  
29/11 - 05/12/2010

Tổng kết tuyển sinh và đào tạo SĐH năm 2010

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

15.  
06/12 - 12/12/2010
 

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

16.  
13/12 - 19/12/2010
Phổ biến tốt nghiệp.
Phát bằng thạc sỹ, tiến sỹ đợt 2 năm 2010

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Phổ biến tốt nghiệp. Đăng ký đề tài KLTN và các môn học thay thế KLTN

17.  
20/12 - 26/12/2010

 

Kết thúc giảng dạy học kỳ I

Học CM (tuần 15)

Hoc CM (dự phòng)
Giáo dục QP
(18/12 - 25/12)

Học CM (dự phòng)

18.  
27/12 - 02/01/2011
 
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
19.  
03/01 - 09/01/2011
 
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
20.  
10/01 - 16/01/2011
 
Thi Học kỳ I
Thi Học kỳ I
Thi Học kỳ I
Thi Học kỳ I
21.  
17/01 - 23/01/2011
 

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

22.  
24/01 - 30/01/2011
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
23.  
31/01 - 06/02/2011
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
24.  
07/02 - 13/02/2011
 

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

25.  
14/02 - 20/02/2011
Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

26.  
21/02 - 27/02/2011

Thông báo kết quả thi HK I

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011 (2/2011)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

27.  
28/02 - 06/3/2011
Xét thôi học cho sinh viên hệ chính qui

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

28.  
07/3 - 13/3/2011

- Báo cáo sơ kết học kỳ I.

- Kiểm tra tiến độ học tập

Học CM (tuần 5)

 

Học CM (tuần 5)

 

Học CM (tuần 5)

 

Học CM (tuần 5)

 
29.  
14/3 - 20/3/2011
 

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

30.  
21/3 - 27/3/2011
 

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

31.  
28/3 - 03/4/2011
 

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

32.  
04/4 - 10/4/2011
 

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

33.  
11/4 - 17/4/2011
 

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Thi các môn thay thế KLTN
34.  
18/4 - 24/4/2011
 

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

 
35.  
25/4 - 01/5/2011
 

Học CM ( tuần 12)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

 
36.  
02/5 - 08/5/2011
 

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

 
37.  
09/5 - 15/5/2011
 

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Phổ biến kế hoạch thực tế/viết niên luận
 
38.  
16/5 - 22/5/2011
 

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

 
39.  
23/5 - 29/5/2011

 

Kết thúc giảng dạy học kỳ II

Học CM (dự phòng)

Học CM (dự phòng)

Học CM (dự phòng)

 
 
40.  
30/5 - 5/6/2011

Xét và phát bằng TN cho sinh viên Q+H 2006 (6-12/6)

Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
Bảo vệ KLTN
 
41.  
6/6 - 12/6/2011
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
 
42.  
13/6 - 19/6/2011
Thi Học kỳ II
Thi Học kỳ II
Thi Học kỳ II
43.  
20/6 - 26/6/2011
 

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

 
44.  
27/6 - 3/7/2011
 XD lịch trình đào tạo năm học 2011 - 2012
Sinh hoạt lớp
Sinh hoạt lớp
Triển khai thực tế/niên luận
Dự kiến phát bằng ngày 29/6/2010
45.  
4/7 - 10/7/2011

- Báo cáo tổng kết năm học

Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
46.  
11/7 - 17/7/2011

Thông báo kết quả thi học kỳ II

Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
Nghỉ hè
 
 
47.  
18/7 - 24/7/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
48.  
25/7 - 31/7/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
49.  
1/8 - 7/8/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
50.  
8/8 - 14/8/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
51.  
15/8 - 21/8/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
52.  
22/8 - 28/8/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 

>> Xem chi tiết lịch trình tại đây


TT
Thời gian
Lịch trình chung
Khóa QH 2010 E
Khóa QH 2009 E
Khóa QH 2008 E
Khóa QH 2007 E

1.       

1/9 - 5/9/2010
 

Nhập học chính qui, liên kết 5/9

 
 
 

2.       

6/9 - 12/9/2010
- Sinh hoạt lớp
- Bắt đầu Học kỳ I

- Xét thôi học, xét ra khỏi chương trình CLC, 16+23

- Đăng ký bổ sung vào hệ CLC, 16+23
- Đăng ký vào hệ CLC
SH lớp chiều ngày 6/9
Học chính trị ngày 7/9

Kiểm tra phân lớp Tiếng Anh ngày 11/9

Sinh hoạt chiều lớp 6/9
Học chính trị chiều 7/9
Học chuyên môn
(từ 08/9/2010)
Sinh hoạt lớp sáng 6/9
Học chính trị chiều 6/9
Học chuyên môn
(từ 08/9/2010)
 
Sinh hoạt lớp sáng 6/9
Học chính trị chiều 6/9
Học chuyên môn
(từ 08/9/2010)
 

3.       

13/9 - 19/9/2010
Khai giảng QH 2010 E (16/9)

Thi tuyển vào hệ CLC ngày 18/9

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

4.       

20/9 - 26/9/2010
 

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

5.       

27/9 - 03/10/2010

Kiểm tra hồ sơ SV khoá QH-2009-E

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

6.       

04/10 - 10/10/2010
 

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 5)

7.       

11/10 - 17/10/2010
 

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

8.       

18/10 - 24/10/2010

Kiểm tra hồ sơ sinh viên khoá QH-2007-E

 

Học CM (tuần 6)

 

Học CM (tuần 7)

 

Học CM (tuần 7)

 

Học CM (tuần 7)

9.       

25/10 - 31/10/2010

Kiểm tra tiến độ học tập

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

10.  
01/11 - 07/11/2010
 

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

11.  
08/11 - 14/11/2010
Tổ chức Khai giảng cho hệ sau đại học

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

12.  
15/11 - 21/11/2010
 

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

13.  
22/11 - 28/11/2010

Kiểm tra hồ sơ SV khoá QH-2010-E

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

14.  
29/11 - 05/12/2010

Tổng kết tuyển sinh và đào tạo SĐH năm 2010

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

15.  
06/12 - 12/12/2010
 

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

16.  
13/12 - 19/12/2010
Phổ biến tốt nghiệp.
Phát bằng thạc sỹ, tiến sỹ đợt 2 năm 2010

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Phổ biến tốt nghiệp. Đăng ký đề tài KLTN và các môn học thay thế KLTN

17.  
20/12 - 26/12/2010

 

Kết thúc giảng dạy học kỳ I

Học CM (tuần 15)

Hoc CM (dự phòng)
Giáo dục QP
(18/12 - 25/12)

Học CM (dự phòng)

18.  
27/12 - 02/01/2011
 
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
19.  
03/01 - 09/01/2011
 
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
20.  
10/01 - 16/01/2011
 
Thi Học kỳ I
Thi Học kỳ I
Thi Học kỳ I
Thi Học kỳ I
21.  
17/01 - 23/01/2011
 

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

22.  
24/01 - 30/01/2011
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
23.  
31/01 - 06/02/2011
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
24.  
07/02 - 13/02/2011
 

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

25.  
14/02 - 20/02/2011
Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

26.  
21/02 - 27/02/2011

Thông báo kết quả thi HK I

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011 (2/2011)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

27.  
28/02 - 06/3/2011
Xét thôi học cho sinh viên hệ chính qui

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

28.  
07/3 - 13/3/2011

- Báo cáo sơ kết học kỳ I.

- Kiểm tra tiến độ học tập

Học CM (tuần 5)

 

Học CM (tuần 5)

 

Học CM (tuần 5)

 

Học CM (tuần 5)

 
29.  
14/3 - 20/3/2011
 

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

30.  
21/3 - 27/3/2011
 

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

31.  
28/3 - 03/4/2011
 

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

32.  
04/4 - 10/4/2011
 

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

33.  
11/4 - 17/4/2011
 

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Thi các môn thay thế KLTN
34.  
18/4 - 24/4/2011
 

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

 
35.  
25/4 - 01/5/2011
 

Học CM ( tuần 12)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

 
36.  
02/5 - 08/5/2011
 

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

 
37.  
09/5 - 15/5/2011
 

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Phổ biến kế hoạch thực tế/viết niên luận
 
38.  
16/5 - 22/5/2011
 

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

 
39.  
23/5 - 29/5/2011

 

Kết thúc giảng dạy học kỳ II

Học CM (dự phòng)

Học CM (dự phòng)

Học CM (dự phòng)

 
 
40.  
30/5 - 5/6/2011

Xét và phát bằng TN cho sinh viên Q+H 2006 (6-12/6)

Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
Bảo vệ KLTN
 
41.  
6/6 - 12/6/2011
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
 
42.  
13/6 - 19/6/2011
Thi Học kỳ II
Thi Học kỳ II
Thi Học kỳ II
43.  
20/6 - 26/6/2011
 

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

 
44.  
27/6 - 3/7/2011
 XD lịch trình đào tạo năm học 2011 - 2012
Sinh hoạt lớp
Sinh hoạt lớp
Triển khai thực tế/niên luận
Dự kiến phát bằng ngày 29/6/2010
45.  
4/7 - 10/7/2011

- Báo cáo tổng kết năm học

Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
46.  
11/7 - 17/7/2011

Thông báo kết quả thi học kỳ II

Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
Nghỉ hè
 
 
47.  
18/7 - 24/7/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
48.  
25/7 - 31/7/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
49.  
1/8 - 7/8/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
50.  
8/8 - 14/8/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
51.  
15/8 - 21/8/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
52.  
22/8 - 28/8/2011
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 

>> Xem chi tiết lịch trình tại đây