Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên khóa QH-2012-E dự kiến thôi học do vượt quá thời gian tối đa được phép học

Công văn số 574/ĐHKT-ĐTĐH ngày 07 tháng 3 năm 2019 v/v danh sách sinh viên khóa QH-2012-E dự kiến thôi học do vượt quá thời gian tối đa được phép học


Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Nhà trường lập danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép khóa QH-2012-E dự kiến buộc thôi học từ học kỳ II năm học 2018-2019 do vượt quá thời gian tối đa được phép học (danh sách kèm theo).

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên (nếu có) tại Phòng Đào tạo - Phòng 504 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy - TP Hà Nội từ ngày 11/3/2019 đến ngày 13/3/2019. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng xét học vụ của Nhà trường sẽ ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa, Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện.
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác