Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2020-2021 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Thông báo số 3527/ĐHKT-KHTC ngày 23/11/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về Kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2020-2021 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT)


>> Download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN