Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch thu học phí theo tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23)

Thông báo số 683/TB-ĐHKT ký ngày 18/3/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-ĐHKT ngày 25/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Về việc Điều chỉnh mức thu học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện, học ngoài thời gian đào tạo chuẩn và học môn ngoài chương trình đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung, kiến thức theo lĩnh vực quy định tại Quyết định số 2009/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2016; Quyết định số 2010/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2016; Quyết định số 2068/QĐ-ĐHKT ngày 01/08/2017;

Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học ngành Quản trị kinh doanh khóa tuyển sinh năm 2016 (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT);

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học ngành Kinh tế quốc tế khóa tuyển sinh năm 2016 (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT);

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-ĐHKT ngày 01/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học khóa tuyển sinh năm 2017 (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT);

Căn cứ Quyết định số 1621/QĐ-ĐHKT ngày 14/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học khóa tuyển sinh năm 2018 (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT);

Căn cứ thông báo số 589/TB-ĐHKT ngày 30/03/2016 của Trường Đại học kinh tế về việc cách thức thu nộp học phí, lệ phí đối với người học của Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ theo kết quả đăng ký môn học học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN triển khai kế hoạch thu học phí học kỳ II năm  học 2018-2019 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT). Cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT. Học phí:  

  • Học phí theo tín chỉ: bao gồm sinh viên đăng ký học lần đầu, học lại, học cải thiện điểm, học tự nguyện (chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)
  • Học phí theo niên chế: sinh viên có nộp đơn xin nộp bổ sung học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)

2. Học phí:

2.1. Học phí theo học kỳ (05 tháng/học kỳ): 17.500.000 đ.

Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí được miễn, giảm theo mức học phí của hệ đào tạo chuẩn quy định tại Nghị định 86/NĐ-CP.

2.2. Học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện, học ngoài thời gian đào tạo chuẩn và học môn ngoài chương trình; mức thu học phí:

  • Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung, kiến thức theo lĩnh vực: 375.000đ/tín chỉ.
  • Học phí các môn  thuộc khối kiến thức khối ngành: 855.000đ/tín chỉ.
  • Học phí các môn  thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành: 1.070.000đ/tín chỉ.
  • Học phí các môn thuộc khối kiến thức ngành: 1.285.000đ/tín chỉ.

3. Thời gian đối chiếu học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 24/03/2019.

Sinh viên đối chiếu:(1) số môn học đăng ký, (2) số tiền học phí phải nộptheo môn học đã đăng ký, (3) mã sinh viên -họ tên -ngày sinh, (4) lớp học gốc, (5) Các thông tin khác: Bằng kép, ngoài ngành, học lại, học cải thiện, Miễn, Giảm…

Nếu có thông tin nào chưa đúng, đề nghị liên hệ với phòng đào tạo và phòng Kế hoạch tài chính(Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn với TIÊU ĐỀ bắt đầu là: 2018-2019 HOC PHI KY II) để hoàn thiện trong thời gian trên.

Quá thời hạn trên, nếu Trường không nhận được phản hồi từ sinh viên, coi như số thu và các thông tin khác của sinh viên không phải điều chỉnh.

4. Nộp học phí:

4.1. Hình thức: thu học phí tự động qua ngân hàng BIDV.  

4.2. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộp vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu học phí trong khoảng thời gian thu tại Mục 4.3. dưới đây. Ngân hàng chỉ thu đúng số tiền học phí, số tiền còn lại vẫn trong tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng.

(Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tin nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000 đ)

4.3. Thời gian thu: dự kiến thu từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 29/03/2019.

4.4. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: dự kiến từ ngày 01/04/2019 đến ngày 05/04/2019.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí đúng hạn khi nộp học phí trước ngày 29/03/2019

Đến hết ngày 29/03/2019, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm tự kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 05/04/2019.

4.5. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 05/04/2019 sẽ được thông báo, và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.

5. Chứng từ thu: Sinh viên nhận biên lai thu học phí theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu./.

 
>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN