Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo số 540 /ĐHKT-KHTC ký ngày 28/2/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi:  - Phòng Đào tạo, Phòng Công tác CT&HSSV

                 - Các Khoa trực thuộc, Viện QTKD

                 - Sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 các chương trình đào tạo bậc đại học. Cụ thể như sau:

1. Tình hình nộp học phí:

- Danh sách sinh viên đã thu học phí (DS kèm theo- PL01)

- Danh sách sinh viên chưa thu được học phí (DS kèm theo- PL02)

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp học phí (DS kèm theo-PL03)

2. Những sinh viên chưa nộp học phí (sinh viên có tên trong PL02 kèm theo) sẽ bị loại tên khỏi danh sách lớp môn học của học kỳ II năm học 2018-2019 đã đăng ký .

3. Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh mà có số tiền học phí nộp thừa thì sẽ được nhà Trường chuyển trả lại học phí thừa vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội. Thời điểm chuyển trả lại học phí thừa cho sinh viên dự kiến thực hiện trong tháng 03/2019.

>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN