Trang Đào tạo đại học
 
Gia hạn thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn số 310/ĐHKT-KHTC về việc gia hạn thời gian thu học phí Học kỳ II năm học 2018-2019.


Căn cứ đơn xin gia hạn nộp học phí của sinh viên Trường Đại học Kinh tế và lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019;

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo gia hạn thời gian thu học phí theo niên chế của các khóa QH-2015-E, QH-2016-E, QH-2017-E, QH-2018-E đến hết ngày 20/02/2019.

Đến hết ngày 20/02/2019, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng Kế hoạch - Tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 27/02/2019.

Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 27/02/2019 sẽ được thông báo, và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.

>>> Xem hoặc tải công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN