Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 các chương trình đào tạo bậc đại học

Thông báo số 3606/TB-ĐHKT ngày 1/12/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ theo thông báo số 3490/TB-ĐHKT ngày 18/11/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Kế hoạch thu học phí theo tín chỉ đăng ký học kỳ I năm học 2016-2017 các chương trình đào tạo bậc Đại học;

Căn cứ theo thông báo số 3543/TB-ĐHKT ngày 24/11/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Thu học phí theo tín chỉ đăng ký học kỳ I năm học 2016-2017 các chương trình đào tạo bậc Đại học;

Căn cứ theo thông báo số 3282/TB-ĐHKT ngày 14/11/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Kết quả thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa QH-2015-E các chương trình đào tạo bậc Đại học;

Căn cứ kết quả thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 của Ngân hàng BIDV.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả thu - nộp học phí môn học của học kỳ I năm học 2016-2017 tính đến ngày 29/04/2016, Cụ thể như sau:

1. Kết quả thu - nộp học phí:

- Danh sách sinh viên thu – nộp đủ học phí: Danh sách kèm theo (PL01)

- Danh sách sinh viên chưa nộp đủ học phí: Danh sách kèm theo (PL02)

2. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: đến hết ngày 05/12/2016

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đã đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.

Sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm kiểm tra lại số dư tài khoản, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng Kế hoạch Tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn - tiêu đề: HỌC PHI KI I 16-17) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 05/12/2016.

3. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 05/12/2016 sẽ được thông báo, và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.

Đề nghị các sinh viên chưa nộp học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí trước thời hạn trên. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc nộp muộn học phí làm ảnh hưởng đến xét điều kiện thi học kỳ, và các quyền lợi (nếu có) của mình.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác