Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình trao đổi sinh viên, học viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản trong năm học 2020 – 2021

Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình trao đổi sinh viên, học viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản năm học 2020-2021, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên, học viên đủ tiêu chuẩn như sau:


1. Đối tượng tham dự: Sinh viên và học viên của ĐHQGHN. Tùy vào mỗi loại chương trình mà đối tượng tham dự khác nhau:

- Chương trình iExPO: Dành cho học viên cao học;

- Chương trình FrontireLab: Dành cho học viên cao học tham dự các nhóm nghiên cứu của ĐH Osaka;

- Chương trình OUSSEP: Dành cho sinh viên năm thứ 3;

- Chương trình Maple: Dành cho sinh viên học tiếng Nhật.

2. Thời gian tham dự: 01 học kỳ hoặc 01 năm học (chương trình Maple bắt buộc tham dự trong 01 năm học).

3. Chỉ tiêu: 04 sinh viên, học viên của ĐHQGHN.

4. Điều kiện tham dự chương trình :

- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên cao học đã học tối thiểu 01 học kỳ của ĐHQGHN;

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0;

- Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật đáp ứng yêu cầu chương trình học:

+) Tiếng Anh: Tối thiểu có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80 đối với chương trình FrontierLab/OUSSEP;

+) Tiếng Nhật: Tối thiểu có chứng chỉ N3 với chương trình Maple hoặc N2 đối với chương trình iExpo.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký của ĐHQGHN;

- Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy khám sức khỏe;

- Chứng chỉ ngoại ngữ;

- Photo hộ chiếu.

*Lưu ý: Sinh viên/học viên đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình:

- Sinh viên/học viên tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu;

- Các thông tin khác và chi phí sinh hoạt, sinh viên/học viên tham khảo trong tài liệu đính kèm hoặc truy cập website về chương trình trao đổi sinh viên của ĐH Osaka >> xem tại đây

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên, học viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo chương trình này tới sinh viên, học viên, lập danh sách sinh viên, học viên và hồ sơ sinh viên, học viên gửi về Trường (qua Phòng CT&CTSV) muộn nhất ngày 18/9/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu các Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về phòng CT&CTSV thì nhà Trường sẽ xem như các Khoa/Viện đó không tham dự chương trình này.

Trân trọng ./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN