Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng K-T năm học 2019 – 2020

Thực hiện nội dung công văn 1658/ĐHQGHN ngày 09/06/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng K-T năm học 2019 – 2020, nhà Trường đề nghị các Khoa xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;

- Có kết quả học tập và điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019 – 2020, điểm học tập đạt loại khá trở lên, điểm rèn luyện loại tốt trở lên;

- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm 2019 – 2020;

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bảng điểm học tập học kỳ I năm học 2019 – 2020 có xác nhận của trường;

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét học bổng;

- Bản photo các chứng nhận về: Hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…

3. Trị giá mỗi suất học bổng: 5.000.000 đồng/sinh viên.

4. Chỉ tiêu học bổng:

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

1

Khoa KT&KDQT

1

2

Khoa Kinh tế phát triển

1

3

Khoa Tài chính – Ngân hàng

1

Cộng:

3

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa gửi hồ sơ về Phòng CT&CTSV muộn nhất ngày 19/06/2020


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN