Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo đăng ký các môn giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ Công văn số 01/GDTC&TT-ĐT ngày 07/01/2019 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - ĐHQGHN (GDTC&TT) về việc mở lớp giáo dục thể chất (GDTC) tự nguyện học vào kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên có nhu cầu, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch như sau:


1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên tự nguyện đăng ký học.

2. Phân bổ số lượng lớp: Theo Công văn của TTGDTC&TT đính kèm

3. Địa điểm học tập: Khu Liên hợp thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội, số 01 Phạm Văn Đồng, Hà Nội và tại KTX Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN.

4. Thời gian học: Thứ 7 hàng tuần, từ ngày 16/02/2019 đến ngày 30/03/2019.

-   Buổi sáng: Từ 07h30 - 10h30

-   Buổi chiều: Từ 13h30 - 16h30

5. Học phí: Mức thu học phí/01 tín chỉ GDTC = Mức thu học phí theo định mức học phí/tín chỉ (theo quy định hiện hành của đơn vị đào tạo) x hệ số 1,5.

6. Thời gian và hình thức đăng ký: từ ngày 11/01/2019 đến ngày 10/02/2019 đăng ký tại phòng Đào tạo (P.504).

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.
>>Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác