Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách lớp học phần dự kiến hủy và mở bổ sung

Danh sách lớp học phần hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2018-2019 dự kiến hủy và mở bổ sung sau đợt mở cửa hệ thống đăng ký học phần lần 2 kèm thông báo số 2191/TB-ĐHKT ngày 17/8/2018 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


>>> Xem hoặc tải tài liệu tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác