Trang Đào tạo đại học
 
Về việc sinh viên hệ ĐH chính quy đăng ký học phần học kỳ II (2017-2018) chưa đúng quy chế đào tạo và quy định về đăng ký môn học

Thông báo số 3655/TB-ĐHKT ngày 26/12/2017 của Trường ĐH Kinh tế về việc sinh viên hệ đại học chính quy đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017-2018 chưa đúng quy chế đào tạo đại học và quy định về đăng ký môn học


- Căn cứ Thông báo số 3193/TB-ĐHKT ngày 17/11/2017 của Trường Đại học Kinh tế về đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018;
- Căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký học phần sau 2 đợt đăng ký học lần trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN,
Nhà trường thông báo danh sách sinh viên đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017-2018 chưa đúng quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN và quy định về đăng ký học của Trường Đại học Kinh tế sau 2 đợt đăng ký, cụ thể như sau:
1. Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (CTĐT)
(Phụ lục 1 kèm theo).
2. Danh sách sinh viên đăng ký không đủ số tín chỉ tối thiểu
(Phụ lục 2 kèm theo).
(Danh sách Phụ lục 2 không bao gồm sinh viên các khóa từ QH-2014 trở về trước thuộc chương trình Chuẩn, Chất lượng cao, Chuẩn quốc tế và sinh viên Khóa QH-2013 trở về trước thuộc CTĐT thứ 2, do đây là học kỳ cuối cùng theo thời gian thiết kế của khóa học).
Đề nghị sinh viên có tên trong 2 danh sách cảnh báo trên cần rà soát lại toàn bộ học phần đã đăng ký để hủy đăng ký, đăng ký lại (đối với học phần không thuộc CTĐT) hoặc đăng ký thêm (nếu đăng ký chưa đủ số tín chỉ tối thiểu). Sinh viên đăng ký học phần không thuộc CTĐT cần kiểm tra lại khung CTĐT, nếu là học phần đã được công nhận tương đương thì sau khi có điểm, sinh viên cần làm thủ tục chuyển điểm theo quy định.
Sau đợt mở cửa đăng ký học phần lần 3 trên Hệ thống, nếu sinh viên không hủy đăng ký thì coi như sinh viên đồng ý với việc đăng ký ngoài CTĐT và phải nộp học phí theo quy định. Lưu ý: việc hủy học phần chỉ được chấp nhận trong 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính và không bị thu học phí (Đợt mở cửa Hệ thống lần 3), nếu sinh viên không học sẽ phải nhận điểm F và không được trả lại học phí. Nhà trường tuyệt đối không nhận đơn hủy đăng ký vì bất kỳ lý do nào sau đợt mở cửa Hệ thông đăng ký học lần 3.
Đối với sinh viên đăng ký chưa đủ số tín chỉ tối thiểu, trong vòng 01 tuần kể từ ngày thông báo này, nếu sinh viên không có ý kiến thì Nhà trường sẽ thông báo kèm theo danh sách đồng ý cho sinh viên đăng ký ít hơn tín chỉ (sinh viên không cần nộp đơn).
Lưu ý: Danh sách sinh viên chưa đạt học phần tiên quyết sẽ được thông báo sau đợt mở cửa Hệ thống đăng ký học lần 3 và sau khi có kết quả thi cuối kỳ Học kỳ I, năm học 2017-2018.
Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.754 7506 (524, 514) .
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện tư vấn cho sinh viên theo quy định.
Download Thông báo tại đây

Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế


Các tin khác