Trang Đào tạo đại học
 
Điểm kỳ thi sát hạch ngày 23/9/2018

Căn cứ công văn số 1005/ĐHNN-ĐT ngày 25/9/2018 về việc thông báo kết quả điểm kỳ thi sát hạch ngày 23/9/2018


Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN  thông báo kết quả điểm kỳ thi sát hạch ngày 23.9.2018.
Tải công văn và danh sách tại đây >>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN