Trang Đào tạo đại học
 
Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng “IMG – Thắp sáng Tài năng Việt” năm học 2017 - 2018

Căn cứ nội dung Thỏa thuận tài trợ học bổng tài năng giữa Công ty Cổ phần đầu tư IMG và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ký ngày 15/4/2013, Trường Đại học Kinh tế thông báo việc xét chọn sinh viên nhận học bổng “IMG – Thắp sáng Tài năng Việt” lần thứ 4 năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:


1. Mục đích của học bổng:

Học bổng nhằm hỗ trợ và khuyến khích sinh viên tài năng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Đây là những sinh viên tiềm năng, kỳ vọng có thể đóng góp tích cực cho xã hội trong tương lai.

2. Thông tin học bổng:

Học bổng mang tên: “IMG - Thắp sáng Tài năng Việt”.

Giá trị của học bổng năm học 2017 – 2018 (năm thứ 4) là 150.000.000 VNĐ/năm

  • Giảỉ nhất: 100.000.000 VNĐ
  • Giải nhì: 40.000.000 VNĐ
  • Giài ba: 10.000.000 VNĐ

3. Đối tượng xét học bổng:

  • Sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

4. Tiêu chí đối với sinh viên được nhận học bổng:

- Có điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm xét đạt từ 3,2 trở lên.

- Không có môn nào bị điểm F.

- Điểm rèn luyện của năm học đạt loại tốt, tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động của nhà trường, Đoàn Thanh niên, Cộng đồng, Xã hội và hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên… (tiêu chí này dựa trên sự đánh giá của giáo viên phụ trách lớp/khóa và của tập thể sinh viên cùng lớp/khóa).

- Ưu tiên sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

5. Hồ sơ:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của Khoa/Viện.

- Bảng điểm học tập (đến thời điểm hiện tại từ 3.2/4 trở lên).

- Các giấy xác nhận/chứng nhận/bằng khen học bổng, sự kiện, hoạt động đã tham gia (bản photo – nếu có).

Kính đề nghị các Khoa thông báo về học bổng tới sinh viên và sinh viên gửi hồ sơ (bản cứng) về Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển trước 10h00 sángThứ Năm ngày 04/10/2018.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Ms. Thu, Chuyên viên Phòng NCKH&HTPT, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Email/Tel: htmthu@vnu.edu.vn/ 024.3754 7506 (ext: 746)


UEB_net