Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học phần Xác suất thống kê khóa QH-2017-E hệ đào tạo CLC

Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách thi hết học phần Xác suất thống kê học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên khóa QH-2017-E hệ đào tạo chất lượng cao.


Phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách thi hết học phần Xác suất thống kê học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên khóa QH-2017-E hệ đào tạo chất lượng cao.
Sinh viên xem danh sách thi, thời gian thi và địa điểm thi cụ thể tại đây:

Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN