Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả đợt thu học phí bổ sung, học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo số 1385/ĐHKT-KHTC ngày 17/5/2018 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN về việc kết quả đợt thu học phí bổ sung, học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện học kỳ II năm học 2017-2018


Căn cứ kết quả đợt thu học phí bổ sung, học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện học kỳ II năm học 2017-2018 tính đến hết ngày 16/05/2018.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí bổ sung, học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện học kỳ II năm học 2017-2018 các chương trình đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên thu, nộp học phí bổ sung học kỳ II năm học 2017-2018 (DS kèm theo - PL01)

2. Danh sách sinh viên thu, nộp học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện học kỳ II năm học 2017-2018 (DS kèm theo - PL02)

Những sinh viên chưa nộp đủ tiền học phí sẽ bị hủy kết quả thi của học kỳ II năm học 2017-2018. Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa thì nộp đơn xin hoàn lại tiền học phí gửi phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội sau ngảy 18/05/2018.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN