Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ I năm học 2017-2018 (Lần 3)

Công văn số 11/ĐHKT-ĐTĐH ngày 03/01/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 và đơn xin hoãn thi của sinh viên, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách sinh viên hoãn thi đợt 3 (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo lịch thi đính kèm.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 304 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN