Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký lại lớp học phần hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018 của đợt đăng ký lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 3544/TB ngày 18/12/2017 về việc đăng ký lại lớp học phần hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018 của đợt đăng ký lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin


Căn cứ Thông báo số 3408/TB-ĐHKT ngày 13/12/2017 về việc Danh sách các lớp học phần hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018 hủy và dự kiến mở, mở bổ sung sau đợt đăng ký học phần lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, hiện nay do dữ liệu đăng ký học của đợt mở cửa lần 2 trên Hệ thống (thời gian từ ngày 15/12-18/12/2017) bị lỗi, Nhà trường thông báo về việc hủy dữ liệu và mở cửa Hệ thống đăng ký lại như sau:
- Nhà trường sẽ cập nhật lại toàn bộ dữ liệu theo Thông báo trên lên Hệ thống Cổng thông tin, vì vậy dữ liệu sinh viên đã đăng ký trong thời gian từ 15/12-18/12/2017 sẽ bị hủy và không còn giá trị.
- Thời gian mở cửa đăng ký lại đợt 2: Từ 20h00 ngày 19/12/2017 đến 08h00 ngày 21/12/2017.
- Sinh viên cần vào đăng ký lại, đăng ký bổ sung hoặc hủy đăng ký theo đúng quy định vào thời gian trên.
Vì lý do khách quan và hệ thống bị lỗi ngoài dự kiến, rất mong các em sinh viên thông cảm.
>>>Download thông báo tại đây 

Trường ĐH KT - ĐHQGHN


Các tin khác