Trang Đào tạo đại học
Banner động trên cùng trang tin
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi học phần Tiếng AnhTrường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi Tiếng Anh cơ sở 1, Tiếng Anh cơ sở 2 như sau:

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN