Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2017-2018 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Công văn số 3296/ĐHKT-KHTC ngày 28/11/2017 về kết quả quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2017-2018 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT) của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT). Cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên đã thu học phí (DS kèm theo)
  2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí (DS kèm theo)
  3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp học phí (DS kèm theo)

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đổi chiếu, rà soát, điều chỉnh mà có số tiền học phí nộp thừa thì sẽ được nhà Trường chuyển trả lại học phí thừa vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội. Thời điểm chuyển trả lại học phí thừa cho sinh viên dự kiến thực hiện trong tháng 12/2017.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN