Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2017-2018

Công văn số 3295/ĐHKT-KHTC ngày 28/11/2017 về kết quả quyết toán đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2017-2018 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018 các chương trình đào tạo bậc đại học. Cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên đã thu học phí (DS kèm theo)
  2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí (DS kèm theo)
  3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp học phí (DS kèm theo)

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh mà có số tiền học phí nộp thừa thì sẽ được nhà Trường chuyển trả lại học phí thừa vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội. Thời điểm chuyển trả lại học phí thừa cho sinh viên dự kiến thực hiện trong tháng 12/2017.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN