Trang Đào tạo đại học
Banner động trên cùng trang tin
Kết quả quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ hè năm học 2016-2017

Thông báo số 2682/ĐHKT-KHTC ngày 3/10/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc kết quả quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ hè năm học 2016-2017, cụ thể như sau:


Kính gửi: - Phòng Đào tạo, Phòng Công tác CT&HSSV

                - Các Khoa trực thuộc, Viện QTKD

                - Sinh viên Trường Đại học kinh tế

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ hè năm học 2016-2017.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ hè năm học 2016-2017 các chương trình đào tạo bậc đại học. Cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên đã thu học phí (DS kèm theo- PL01)

2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí (DS kèm theo- PL02)

3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp học phí (DS kèm theo-PL03)

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đổi chiếu, rà soát, điều chỉnh mà có số tiền học phí nộp thừa thì sẽ được nhà Trường chuyển trả lại học phí thừa vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội. Thời điểm chuyển trả lại học phí thừa cho sinh viên dự kiến thực hiện trong tháng 10/2017.

>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN