Trang Đào tạo đại học
Banner động trên cùng trang tin
Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học do vượt thời gian tối đa được phép học, học kỳ I năm học 2017-2018

Công văn số 2253/ĐHKT-ĐTĐH ngày 21/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/03/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà trường lập danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép dự kiến buộc thôi học từ học kỳ I năm học 2017-2018 do vượt thời gian tối đa được phép học (có danh sách kèm theo).

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên tại Phòng Đào tạo - Phòng 304 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội từ ngày 28/08/2017 đến ngày 04/09/2017. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng xét học vụ của Nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện./.

>> Xem và download công văn tại đây

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN