Trang Đào tạo đại học
 
Các lớp học phần hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2017-2018 dự kiến mở và hủy

Thông báo số 2129/TB-ĐHKT ngày 10/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 1904/TB-ĐHKT ngày 13/7/2017 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018, căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký vào các lớp học phần trong đợt đăng ký lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo danh sách các lớp học phần dự kiến mở và hủy; mở bổ sung lớp học phần; các lớp học phần được điều chỉnh giảng đường và sĩ số tối đa (danh sách kèm theo).

Sinh viên cần lưu ý một số vấn đề như sau:

- Vào đợt mở cửa Hệ thống đăng ký lần 2, sinh viên đăng ký học chưa đủ số tín chỉ tối thiểu, đăng ký ngoài CTĐT, đăng ký học phần chưa qua học phần tiên quyết, đăng ký trùng lịch học, đăng ký học cải thiện điểm không đúng quy chế (theo Thông báo số 2094/TB-ĐHKT ngày 04/8/2017) cần kiểm tra lại kế hoạch toàn khóa và có kế hoạch đăng ký đúng CTĐT, đúng quy chế và đủ số tín chỉ theo quy định.

- Lớp học phần Xác suất thống kê, mã lớp học phần: MAT1101 2 là lớp dành cho SV Chương trình Chất lượng cao. Vì vậy Nhà trường sẽ hủy những SV chương trình chuẩn đã đăng ký trong đợt mở cửa Hệ thống lần 1.

- Lớp học phần Tín dụng ngân hàng, mã FIB3024 do bị lỗi dữ liệu trên Hệ thống nên Nhà trường sẽ hủy toàn bộ đăng ký học của lớp học phần này. Sinh viên đăng ký lại trên Hệ thống cổng thông tin vào đợt mở cửa Hệ thống lần 2.

- Đối với các lớp học phần đã dự kiến mở, nếu sinh viên hủy đăng ký dẫn đến số lượng ít hơn số lượng tối thiểu thì Nhà trường có thể tiếp tục hủy theo quy định.

- Đối với các lớp học phần cho sinh viên đăng ký vào đợt 2, Nhà trường có thể cân nhắc hủy nếu không đủ sĩ số quy định.

- Một số lớp học phần dành riêng cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao và Chuẩn quốc tế, sinh viên cần lưu ý đăng ký đầy đủ theo đúng kế hoạch, tránh trường hợp sau này không còn lớp học phần để đăng ký do điều chỉnh CTĐT.

Sau khi sinh viên đăng ký học phần đợt 2 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường sẽ thông báo Thời khóa biểu chính thức.

Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác