Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký học phần của các lớp cử nhân hệ chính quy Học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo số 1904 /TB-ĐHKTngày 13/7/2017 của Trường Dại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2017-2018 và kế hoạch học tập của các lớp đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2017-2018 của các lớp cử nhân hệ chính quy (ĐHCQ), bao gồm cả các chương trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo (CTĐT) thứ 2 như sau:

1. Thời khoá biểu: Chi tiết kèm theo (Phụ lục 01)

2. Thời gian học: 15 tuần + 01 tuần dự phòng - bắt đầu từ 28/8/2017 đến hết ngày 15/12/2017

3. Thời gian các tiết học các học phần chuyên môn: Thông báo 1928/TB-ĐHKT ngày 08/7/2016 về thời gian các tiết học - hệ ĐHCQ

Thời gian các tiết học của học phần GDTC: Xem chi tiết về TKB các học phần GDTC (Phụ lục 02).

4. Địa điểm: Khu Giảng đường của Trường Đại học Kinh tế (Khu GĐ Nhà E4, Khu GĐ Việt Úc và Khu GĐ CSSNN) .

5. Lịch trình đăng ký học phần trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN (Xem chi tiết tại đây)