Trang Đào tạo đại học
Banner động trên cùng trang tin
Kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2016-2017 hệ CLC đáp ứng Thông tư 23

Thông báo số 707/ĐHKT-KHTC ngày 13/4/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kinh gửi:

- Phòng Đào tạo, Phòng Công tác CT&HSSV

- Khoa KTQT, Viện QTKD

- Sinh viên Trường Đại học kinh tế

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 tính đến hết ngày 12/04/2017.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017chương trình đào tạo chất lượng cao bậc đại học ngành Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh (đáp ứng TT23/2014/TT-BGD ĐT). Cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên đã thu học phí kỳ II năm học 2016-2017 (DS kèm theo – PL01)

2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí kỳ II năm học 2016-2017 (DS kèm theo- PL02)

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đổi chiếu, rà soát, điều chỉnh mà có số tiền học phí nộp thừa thì sẽ được nhà Trường chuyển trả lại học phí thừa vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội.

 
>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác