Trang Đào tạo đại học
 
Hoãn thi kì thi phụ môn Tiếng Anh CS 5 cho sinh viên CTĐT NVCL QH-2015-E

Công văn số 65/ ĐHKT-ĐTĐH ngày 13/01/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào thông báo số 40/ĐHNN-ĐT ngày 10/1/2017 của Đại học Ngoại ngữ về việc hoãn thi kì thi phụ cho sinh viên CTĐT NVCL QH-2015; trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ thi phụ mới môn Tiếng Anh cơ sở 5 được thông báo chi tiết theo công văn gửi kèm.

Kính đề nghị Viện QTKD thông báo cho sinh viên khóa QH-2015-E được biết và thực hiện.

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN