Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách các lớp học phần Hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2016-2017 dự kiến mở và hủy

Thông báo số 3507 /TB-ĐHKT ngày 22/11/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 3128/TB-ĐHKT ngày 28/10/2016 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2016-2017, căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký vào các lớp học phần trong đợt đăng ký lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo danh sách các lớp học phần dự kiến mở và hủy; các lớp học phần được điều chỉnh giảng đường và sĩ số tối đa.
Sinh viên cần lưu ý một số vấn đề như sau:
- Vào đợt đăng ký trên Hệ thống vào đợt đăng ký lần 2, sinh viên đăng ký học chưa đủ số tín chỉ tối thiểu (theo Thông báo số 3489/TB-ĐHKT ngày 18/11/2016) cần kiểm tra lại kế hoạch toàn khóa và có kế hoạch đăng ký cho đủ số tín chỉ theo quy định.
- Đối với các lớp học phần đã dự kiến mở, nếu sinh viên hủy đăng ký dẫn đến số lượng ít hơn số lượng tối thiểu thì Nhà trường có thể tiếp tục hủy theo quy định.
- Đối với các lớp học phần cho sinh viên đăng ký đợt 2, Nhà trường có thể cân nhắc hủy nếu không đủ sĩ số quy định.
- Một số lớp học phần dành riêng cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao và Chuẩn quốc tế, sinh viên cần lưu ý đăng ký đầy đủ theo đúng kế hoạch, tránh trường hợp sau này không còn lớp học phần để đăng ký do điều chỉnh chương trình đào tạo.
Sau khi sinh viên đăng ký học phần đợt 2 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường sẽ thông báo Thời khóa biểu chính thức.
Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.
 
>> Xem và download thông báo tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN