Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo đăng ký học phần của các lớp cử nhân hệ chính quy Học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo số 3128/TB-ĐHKT ngày 28/10/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2016-2017 và kế hoạch học tập của các lớp đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần của các lớp cử nhân hệ chính quy (bao gồm cả các chương trình bằng kép, chất lượng cao, chuẩn quốc tế) học kỳ II năm học 2016-2017.


>>Xem chi tiết tại đây

  >>Thời khóa biểu toàn trường

>>Thời khóa biểu khóa QH-2016-E


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN