Trang Nghiên cứu
 
Danh mục các bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2016

Danh sách bài báo đăng các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2016


TT

Tác giả/Đồng tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

1

Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Huệ Minh

Chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng - Nghiên cứu tình huống các cửa hàng tiện ích tại Hà Nội

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, tập 32, số 1, 2016, tr. 11-21

2

Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà

Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 479, tháng 10/2016

3

Đỗ Minh Cương, Quách Thị Ngọc Hà

Văn hóa chào hỏi tại công sở

Tạp chí Điện lực, Chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 3/2016

4

Đỗ Minh Cương

5 nguyên tắc ứng xử, giao tiếp thành công với các đối tác ngoài khu vực Châu Á

Tạp chí Điện lực, Chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 4/2016

5

Đỗ Minh Cương

Chuẩn hóa xưng hô và văn hóa giao tiếp công sở của các doanh nghiệp bắt đầu từ chữ tôi

Tạp chí Điện lực, Chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 5/2016

6

Đỗ Minh Cương, Nguyễn Hải Minh

Triết lý phát triển xanh và không gian công sở

Tạp chí Điện lực, Chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, số tháng 6/2016

7

Đỗ Minh Cương

Đào tạo lãnh đạo và doanh nhân thời kỳ hội nhập quốc tế

Tạp chí Lý luận chính trị, số 7, năm 2016

8

Trương Minh Đức

Áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm bằng phương pháp 6 sigma - Nghiên cứu tình huống phân xưởng may 1 của xí nghiệp may Minh Khang - Bắc Ninh

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ISSN: 1859-0012, số 228 (II), tháng 06/2016, tr. 119-129

9

Hồ Chí Dũng

Marketing chiến lược trong kinh doanh rạp chiếu phim tại Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 17, năm 2016, tr. 70-74

10

Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Huệ Minh

Chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng - Nghiên cứu tình huống các cửa hàng tiện ích tại Hà Nội

Tạp chí Khoa học, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, tập 32, số 1, năm 2016, tr. 11-21

11

Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Thu Hà

Consumer Attitude Towards Marketing Practices in Vietnamese Smartphone Market

VNU Journal of Science Economics and Business, vol.32, no.2, 2016, pp.1-11

12

Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà

Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 479, tháng 10/2016

13

Hoàng Văn Hải

Lựa chọn vị trí trung tâm phân phối sử dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn.

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 468, tháng 04/2016

14

Hoàng Văn Hải

Thúc đẩy tư duy doanh nghiệp cho nông dân: Giải pháp chiến lược để xây dựng nông thôn mới bền vững ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 8 (244), tháng 8/2016

15

Đặng Thị Hương

Đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Một số đánh giá và đề xuất

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 1, năm 2016

16

Đặng Thị Hương, Nguyễn Đăng Minh

Đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ tiếp cân của Quản trị tinh gọn "Made in Viet Nam"

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 239, tháng 3/2016, tr. 59-66

17

Đỗ Tiến Long

Định hướng lãnh đạo của CEO trong DNNVV: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội,

Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 67, năm 2015

18

Đỗ Tiến Long

Từ lý luận quản lý, lãnh đạo đến phát triển nhân tài lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay

Tạp chí Lý luận Chính trị, số 7, năm 2016

19

Đỗ Minh Cương, Đỗ Tiến Long

Lý thuyết lãnh đạo tố chất và lý thuyết lãnh đạo hành vi

Tạp chí Lý luận Chính trị, số 10, năm 2016

20

Nguyễn Đăng Minh (đồng tác giả)

Áp dụng Quản trị tinh gọn cho các doanh nghiệp dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam

Tạp chí phát triển kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh, số 27, tháng 5/2016, tr. 115-128

21

Đặng Thị Hương, Nguyễn Đăng Minh

Đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ tiếp cân của Quản trị tinh gọn "Made in Viet Nam"

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 239, tháng 3/ 2016, tr. 59-66

22

Đỗ Xuân Trường

Sự hài lòng với công việc của giảng viên một số trường đại học ở Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN: 0866-7120, tháng 2/2017

23

Đinh Văn Toàn

Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn mới

Tạp chí Giáo dục lý luận, số 240, năm 2016, tr.77-80

24

Nguyễn Viết Lộc

Tư tưởng và Văn hóa lãnh đạo, quản lý của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 468, năm 2016, tr. 4-7

25

Nguyễn Viết Lộc

Ảnh hưởng của văn hóa đối với hoạt động ra quyết định của nhà lãnh đạo doanh nghiệp

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 469, năm 2016, tr. 15-18

26

Nguyễn Viết Lộc

Yếu tố cấu thành hệ giá trị văn hóa doanh nhân qua nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 08 (616), năm 2016, tr. 60-62

27

Lương Thị Ngọc Hà

Mối quan hệ của tăng trưởng và tính minh bạch trong khu vực công

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 4/2016

28

Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Tìm hiểu khái niệm và các khung mô hình đánh giá tổn thương do thiên tai trên thế giới và đánh giá khả năng áp dụng ở Việt Nam

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Số 4/2017

29

Nguyễn Thanh Hằng

Mối quăn hệ giữa chất lượng hàng hóa, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 3, năm 2016

30

Phí Mạnh Hồng

Kinh tế tri thức và toàn cầu hóa

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 (98), năm 2016

31

Nguyễn Thị Phan Thu, Đỗ Quang Thiều

kinh nghiệm văn hoá phát triển công nghiệp văn hoá ở mỹ và một số nước châu á

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 3, năm 2016, tr. 54-63

32

Đào Thị Bích Thủy

Tác động lan tỏa của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế: trường hợp của các nước ASEAN-5

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, tập 32 , số 3/2016, tr. 80-87

33

Đào Thị Bích Thủy

Tác động của cơ cấu chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế trong nhóm các nước ASEAN5

Tạp chí Kinh tế và Chính trị Thế giới, tập 235, số tháng 11/2015, tr. 31-39

34

Trần Thị Thanh Tú, Nguyễn Quốc Việt

Đánh giá sự phù hợp và hiệu lực thực thi các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện tại vùng Tây Bắc giai đoạn 2001-2015

Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 225, tháng 3/2016

35

Nguyễn Thị Hương Liên

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu - Thực tiễn và điều kiện áp dụng cho Việt Nam

Nghiên cứu tài chính kế toán 6/2016

36

Nguyễn Thị Hương Liên

Ảnh hưởng của giá phí kiểm toán đến chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 4, năm 2016

37

Trần Thế Nữ

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, số 103, tháng 5/2016

38

Trần Thế Nữ

Ưu đãi thuế trong giáo dục đại học; thực trạng và đề xuất cho các cơ sở giáo dục trọng điểm.

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 457, tháng 8/2016

39

Trần Thế Nữ

Đánh giá tác động của cụm, khu công nghiệp tới người lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng yên

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 477, tháng 9/2016

40

Nguyễn Thị Phương Dung

Nghiên cứu áp dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động trên cơ sở thời gian (Time Drive ABC) cho doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, tháng 9/2016, tr. 3-13

41

Nguyễn Thị Thanh Hải

Đổi mới nhu cầu xã hội hiện nay đối với người làm nghề kế toán.

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 469, tháng 05/2016, tr. 67

42

Nguyễn Thị Hải Hà

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS 09 - Công cụ tài chính: Điểm mới và những thách thức cho hệ thống NHTM Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, số 104, tháng 6/2016

43

Nguyễn Thị Hải Hà

Chương trình thực tập thực tế hiệu quả dành cho sinh viên ngành kế toán

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, tập 32, số 1, năm 2016, tr. 1-6

44

Phạm Ngọc Quang

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tháng 6/2016

45

Phạm Ngọc Quang

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của DNNY đối với các công ty kiểm toán tại Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tháng 7/2016

46

Đỗ Quỳnh Chi

Đánh giá việc sử dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 471, tháng /6/2016, tr. 26

47

Đỗ Quỳnh Chi

Thao túng báo cáo tài chính tại các nền kinh tế mới nổi và bài học cho Việt Nam

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 483, tháng 12/2016

48

Nguyễn Phú Hà

Tác động của tín dụng, điều kiện nông thôn và thu nhập quốc dân tới sản xuất nông nghiệp tiểu vùng sông Mê-kông mở rộng

Tạp chí Ngân hàng, số 02, tháng 1/2016

49

Nguyễn Văn Hiệu

Quy tắc vốn mỏng - phương pháp tiếp cận và khuyến nghị

Tạp chí Ngân hàng, tháng 7/2016

50

Nguyễn Văn Hiệu

Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ trong các ngân hàng thương mại VN

Tạp chí Ngân hàng tháng 10/2016

51

Nguyễn Thế Hùng

Về một số phương pháp định giá tài sản vô hình ứng dụng cho doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số tháng 11/2016

52

Nguyễn Thế Hùng

Một số vấn đề trong xác định các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Tạp chí Công Thương số 11, tháng 11/2016

53

Trịnh Thị Phan Lan

Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, tập 32, số 3, năm 2016

54

Trịnh Thị Phan Lan

Kiểm soát rủi ro tỷ giá: Giải pháp cho doanh nghiệp và cơ hội của ngân hàng?

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình dương Số cuối tháng 5/2016

55

Trịnh Thị Phan Lan

Các điều kiện để phát triển nghề tư vấn tài chính cá nhân ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Tháng 11/2016

56

Tô Lan Phương

Đánh giá tác động của cụm, khu công nghiệp tới người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 477, tháng 9/2016

57

Tô Lan Phương

Ước lượng chi phí vốn cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam: Áp dụng tại tập đoàn VinGroup

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương Số 461, tháng 1/2016, trang 25-27

58

Trần Thị Thanh Tú, Trần Thị Hoàng Yến

Đánh giá thực trạng ngân hàng xanh ở Việt nam theo thông lệ quốc tế

Tạp chí Ngân hàng tháng 9/2016

59

Nguyễn Thị Minh Huệ, Trần Thị Thanh Tú, Tăng Thị Phúc

Tiếp cận tài chính xanh của các doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Phát triển Kinh tế, tháng 12/2016

60

Trần Thị Thanh Tú, Trương Thị Hoài Thơ

Xử lý nợ xấu - Cách nhìn từ các nước trong khu vực và hàm ý cho Việt Nam

Tạp chí Ngân hàng, tháng 11/2016

61

Nguyễn Tiến Thành

Tác động của sở hữu quản trị tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 27 năm 2016

62

Trương Thị Hoài Thơ

Quản trị các dòng vốn từ nước ngoài: Kinh nghiệm của Brazil và Hàn Quốc sau khủng hoảng

Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương tháng 6/2016

63

Đinh Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Huệ

Đo lường và đánh giá các yếu tố tác động tới hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên

Tạp chí Ngân hàng, số 18, tháng 9/2016

64

Nguyễn Quốc Việt

Nâng cao giá trị cộng hưởng trong M&A

M&A Outlook, số 2, tháng 8/ 2015

65

Nguyễn Quốc Việt

Lối đi cho thương hiệu Việt trong làn sóng M&A bán lẻ

M&A Outlook, số 1, tháng 8/ 2016

66

Nguyễn Quốc Việt

Đòn bẩy tài chính thực hiện M&A

M&A Outlook, số 1, tháng 8/ 2016

67

Nguyễn Quốc Việt

Những nhân tố tác động đến giá vàng ở thị trường Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 1/2016

68

Đinh Văn Thông

Hóa giải những thách thức trong khuôn khổ VKFTA

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 19, tháng 8/2016, tr. 30

69

Đinh Văn Thông

Phát triển kinh tế biển ở Nam Định: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 28, tháng 11/2016, tr. 54

70

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phát huy vai trò, hiệu quả nguồn lực tài chính vi mô trong đời sống kinh tế- xã hội

Tạp chí Tài chính, số 629, tháng 3/2016, tr. 12

71

Nguyễn Thị Thu Hoài

Tương quan lực lượng giữa các nước lớn- những thách thức đối với Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, số 467, tháng 4/2016, tr. 22

72

Nguyễn Thuỳ Anh

Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 475, tháng 8/2016

73

Nguyễn Thuỳ Anh, Phạm Vũ Thắng

Trường đại học xanh ở Việt Nam: Đề xuất mô hình và hàm ý chính sách

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 472, tháng 6/2016

74

Phạm Văn Dũng

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Tạp chí Tài chính, số 633, tháng 5/2016, tr. 10-12

75

Phan Huy Đường

Quan điểm mới trong văn kiện đại hội XII của Đảng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 5/2016

76

Phan Huy Đường

Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Tạp chí Quản lý & Công nghệ, số 1, tháng 11/2016

77

Trần Đức Hiệp

Cải cách doanh nghiệp nhà nước gắn liền với quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số kỳ II, tháng 5/2016, tr. 4-7

78

Trần Đức Hiệp

Tương quan sức mạnh kinh tế thay đổi: vai trò của các nước đang phát triển và G20

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 472, tháng 6/2016, tr. 4-7

79

Trần Đức Hiệp, Dương Quốc Toản

Nhận diện điểm nghẽn thu hút FDI vào Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số kỳ II, tháng 4/2016, tr. 4-7

80

Trần Đức Hiệp

Những biểu hiện mới của trật tự kinh tế toàn cầu hiện nay

Tạp chí Châu Phi & Trung Đông, số 130, tháng 6/2016

81

Trần Đức Vui

Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trước ngưỡng cửa TPP

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 25, tháng 10/2016

82

Trần Quang Tuyến

Tác động của chất lượng thể chế tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 8/2016

83

Nguyễn Trúc Lê

An ninh năng lượng tại Việt Nam: Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, tháng 6/2016, tr. 22

84

Nguyễn Trúc Lê

Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Nam Định

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 225, tháng 3/2016, tr. 98

85

Nguyễn Trúc Lê

Vai trò của nguồn lực tài chính đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, số 240, tháng 4/2016, tr. 25

86

Nguyễn Trúc Lê, Lưu Quốc Đạt

Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Nam Định

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 225, tháng 3/2016

87

Nguyễn Trúc Lê, Lưu Quốc Đạt, Hoàng Thị Dung

An ninh năng lượng tại Việt Nam: Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 6 (457), tháng 6/2016

88

Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tất Tuấn

Xác định các nhóm nguy cơ gây mất an ninh nguồn nước khu vực dòng chính sông Đà

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, tháng 12/2016

89

Đỗ Anh Đức

Để chính sách phát triển nhà ở xã hội đi vào cuộc sống

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số tháng 4/2016

90

Đỗ Anh Đức

Cạnh tranh và thách thức trên thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 11/2016

91

Hà Văn Hội

Tham gia TPP: Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam

Tạp chí Ngân hàng, tháng 2/2016, tr. 8-15

92

Hà Văn Hội

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc: Nhân tố tác động và một số hàm ý đối với Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, tháng 5/2016, tr. 30-38

93

Nguyễn Thị Kim Chi

Hỗ trợ phát triển chính thức của New Zealand cho Việt Nam

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 5 (102), năm 2016

94

Nguyễn Thị Kim Chi

Những điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam và New Zealand trong một số lĩnh vực

Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 3 (40), năm 2016

95

Nguyễn Xuân Thiên - Hà Minh Tuấn

Phát triển du lịch của Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 4 (128), tháng 4/2016

96

Nguyễn Xuân Thiên - Hà Minh Tuấn

Kinh nghiệm phát triển du lịch của Thái Lan và một số gợi ý đối với Việt Nam

Tạp chí Cộng sản, số 113, tháng 5/2016

97

Phạm Xuân Hoan Nguyễn Cẩm Nhung Nguyễn Bích Thủy

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: Chủ động đón AEC

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 2, tháng 1/2016

99

Trần Việt Dung

Nhìn lại tác động đầu tư của trực tiếp nước ngoài đến phát triển công nghệ tại Đông Á

Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 6/2016

100

Nguyễn Tiến Dũng

Thương mại Việt Nam và các nước RCEP: Tăng trưởng và thay đổi cơ cấu thương mại.

Đã được chấp thuận đăng trên Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 2016

101

Nguyễn Tiến Dũng

Từ ASEAN+1 đến RCEP: Những cơ hội đối với xuất khẩu Việt nam.

Đã được chấp thuận đăng trên Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương 2016

102

Nguyễn Việt Khôi (đồng tác giả)

Kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị ngành chè ở một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới, ISSN: 0868-2984, số 2(214), tr. 31-39, tháng 2/2016

103

Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương

Đánh giá tác động ngành của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Sử dụng các chỉ số thương mại

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, tập 32, số 3 năm 2016, tr. 28-38

104

Phạm Xuân Hoan, Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Bích Thủy

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: Chủ động đón AEC

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 2, tháng 1/2016

105

Nguyễn Cẩm Nhung, Hoàng Minh Trí

Ước lượng mức độ sai lệch tỷ giá thực của Việt Nam giai đoạn 2000- 2014 :Cách tiếp cận từ mô hình tỷ giá hiệu lực cân bằng

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới 42552

106

Nguyễn Cẩm Nhung, Tô Thị Ánh Dương

Aid Effectiveness of Non-traditional Donors in Vietnam

Vietnam's Socio-Economic Development 42644

107

Nguyễn Cẩm Nhung

Chống bán phá giá của Mỹ và những ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 42705

108

Nguyễn Cẩm Nhung

Vai trò quốc tế của đồng đôla Mỹ và Nhân dân tệ trong bối cảnh mới

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 42705

109

Nguyễn Cẩm Nhung

Vấn đề sở hữu trong phát triển Kinh tế-Xã hội: Thực tiễn Thế giới và Việt Nam

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương 42675

110

Nguyễn Thị Thanh Mai, John F. Cassidy

MNC Subsidiary Embeddedness in the Host Country: An Integrated Conceptual Framework

VNU Journal of Science 2, vol. 32, year 2016, pp. 28-86

111

Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Hoàng Thị Thanh Thuỷ

Mô hình trường đại học xanh ở Hàn Quốc

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 9(106), năm 2016, tr. 100-107

112

Đặng Quý Dương, Nguyễn Thường Lạng

So sánh chính sách khởi khởi nghiệp của Việt Nam với một số nước ASEAN

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 10/2016, tr. 79-86

113

Nguyễn Tiến Minh, Phạm Thị Phượng, Phan Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Ngọc

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí vận tải hàng hóa đường bộ và một số hàm ý cho Việt Nam

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tháng 09/2016, tr. 65

114

Nguyễn Thúy Anh, Phạm Vũ Thắng

Trường đại học xanh ở Việt Nam: Đề xuất mô hình và hàm ý chính sách

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 472, tháng 6/2016, tr. 40-43

115

Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Hồng Ngọc

Mô hình IDP về đầu tư trực tiếp nước ngoài của khu vực ASEAN

Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

116

Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Hồng Ngọc

Introduction to Theoretical Framework of Dunning’s Investment Development Path

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN


Trường ĐHKT - ĐHQGHN