Trang Nghiên cứu
 
Các bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2015

Danh sách bài báo đăng các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN năm 2015


TT

Tác giả/ Đồng tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số (năm), trang

1

Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến

Công nghiệp hóa nông thôn ở một số nước châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, SSN: 1859-0012, số 221, tháng 11/2015, Tr. 27-34.

2

Nguyễn Hồng Sơn (đồng t/g)

Sự sẵn sàng của Việt Nam đối với hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, ISSN 0866 7489, Số 8 (447), tháng 8/2015, Tr. 57-67.

3

Nguyễn Hồng Sơn (đồng t/g)

Phát triển công nghiệp nông thôn ở Đài Loan và Hàn Quốc và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, ISSN 0868-2984, Số 3 (227), tháng 3/2015. Tr.19-24.

4

Nguyễn Hồng Sơn (đồng t/g)

Định dạng hệ thống ngân hàng Việt Nam sau cơ cấu lại: Thông lệ quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866.7120, Số 03, tháng 02/2015. Tr.81-85.

5

Nguyễn Anh Thu, Đỗ Mai Hiên

Evaluate the impacts of ASEAN+3 FTAs on Vietnam Iron and Steel Trade Flows: Gravity model analysis

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, ĐHQGHN

6

Nguyễn Anh Thu, Vũ Văn Trung, Lê Thị Thanh Xuân

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam: cơ hội, thách thức từ các tiến trình hội nhập hiện nay,

Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 446, tháng 7/2015, trang 49-60

7

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương

Việt Nam và tiến trình tự do hoá thương mại trong AEC

Kinh tế đối ngoại, 2015/số 71, tr. 3-20.

8

Nguyễn Xuân Thiên

Tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm trung bộ để thu hút nguồn vốn FDI cho phát triển ngành du lịch

Nghiên cứu Đông Nam Á, 7/2015

9

Nguyễn Thị Kim Anh

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam sang các nước ASEAN

Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 6 (115), 6/2015; ISSN 1859-0519)

10

Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương

Các quy định về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động vật (SPS) doanh nghiệp Việt Nam thường gặp khi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương, Số 75, tháng 09/2015

11

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương

Việt Nam hội nhập AEC: Cơ hội và thách thức cho phát triển

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 212 tháng 02/2015, trang 13-24

12

Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương

Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU: Một góc nhìn về cơ hội và thách thức

Tạp chí Cộng sản, số 104 (8-2015), trang 117-120

13

Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Hồng Sơn

Tự do hóa đầu tư trong Công đồng Kinh tế ASEAN (AEC): Nội dung, cam kết, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ISSN 1859-4794, Tập 1 - Số 5, trang 18-25

14

Nguyễn Thị Kim Chi; Bùi Thị Bích Thảo

Kinh nghiệm từ mô hình quỹ ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bangladesh (BCCRF)

Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 5 (30) 2015, tr.21-29

15

Nguyễn Thị Kim Chi

Khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp và Ireland

Tạp chí nghiên cứu châu Âu, số 6 (177)/2015, tr.32-41

16

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Cẩm Nhung

Tự do hóa đầu tư trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): nội dung, cam kết, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tháng 5/2015

17

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Tiến Dũng

Phân tích tính bền vững nợ công của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới, ISSN 0868-2984, Số 6 (230), tháng 6/2015, tr. 40-49

18

Nguyễn Cẩm Nhung, Phạm Xuân Hoan, Nguyễn Thị Hải Lê

Capital Account Liberalization of Thailand in AEC and its Impacts on Economic Growth

Vietnam’s Socio-Economic Development, A Social Science Review, tháng 10/2015

19

Vũ Thanh Hương, Nguyễn Cẩm Nhung

Thương mại Việt Nam - Đức trước thềm EVFTA: Thực trạng và Triển vọng

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, tháng 10/2015

20

Nguyễn Cẩm Nhung

Sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN và những tác động tới thương mại của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tháng 11/2015

21

Nguyễn Cẩm Nhung

Hợp tác tài chính tiền tệ trong ASEAN+3: Nội dung cam kết, thực trạng và triển vọng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, tháng 12/2015

22

Nguyễn Cẩm Nhung

Tự do hóa tài khoản vốn của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, tháng 12/2015

23

Trần Thế Nữ

Để tăng hiệu quả thu thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh

Kinh tế và Dự báo

24

Trần Thế Nữ

Nghiên cứu thực trạng chuỗi giá trị nấm ở Ninh Bình

Kinh tế và Dự báo

25

Nguyễn Thị Hương Liên

Bài học từ thất bại của hệ thống KSNB NHTM

Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán

26

Nguyễn Thị Hương Liên

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng DV kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Nghiên cứu khoa học kiểm toán

27

Nguyễn Thị Phương Dung

Phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu- chìa khóa thành công trong cạnh tranh

Nghiên cứu khoa học kiểm toán

28

Nguyễn Thị Thanh Hải

Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Tạp chí Công thương

29

Nguyễn Thị Thanh Hải

Vai trò của ngân hàng với chuỗi giá trị nông sản

Tạp chí Ngân hàng

30

Phạm Ngọc Quang

Kinh nghiệm của NaUy trong tính GDP xanh và điều chỉnh GDP truyền thống

Kinh tế và Dự báo

31

Nguyễn Thị Hải Hà

Ra đời của AEC và triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các nước ASEAN

Nghiên cứu khoa học kiểm toán

32

Nguyễn Thị Hải Hà

Đánh giá khả năng áp dụng chuẩn mức kế toán quốc tế IAS 41 tại Việt Nam

Kinh tế và Dự báo

33

Lương Thị Ngọc Hà

Đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả bảo hiểm nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Tập 31, Số 1, 2015, tr. 41-50/T3-2015)

34

Nguyễn Thanh Hằng

Ảnh hưởng của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Kinh tế và phát triển

216 (2015), 18

35

Lưu Quốc Đạt, Cảnh Chí Dũng

Xây dựng mô hình đánh giá năng lực giảng viên

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (2015) 0868-3808

36

Lưu Quốc Đạt

Lựa chọn hệ thống bốc thuốc thông minh sử dụng mô hình triển khai chức năng chất lượng

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 2015

37

Hoàng Khắc Lịch và Nguyễn Thị Hiền

Chính sách hạn chế chênh lệch giữa các vùng ở Trung Quốc

Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 05, tháng 3, năm 2015

38

Hoàng Khắc Lịch, Vũ Đức Thanh

Đào tạo quá mức ở Việt Nam: Kết quả từ phân tích hồi quy nhị phân

Tạp chí Kinh Tế và Phát Triển, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, số 214, tháng 4, trang 74-80, 2015

39

Vũ Đức Thanh, Hoàng Khắc Lịch, Nguyễn Thúy Nhị

Chất lượng nguồn nhân lực cho tăng trưởng và vấn đề đào tạo quá mức ở Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Viện Hàn Lâm KHXHVN, số 448, tháng 9/2015, trang 14-24.

40

Đào Thị Bích Thủy

Kích cỡ chi tiêu chính phủ tối ưu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 10 năm 2015, trang 12-18

41

Đàm Thị Tuyết

Đánh giá chi phí xã hội của Carbon (SCC). Ứng dụng thử nghiệm cho dự án CDM: thu hồi khí đồng hành tại mỏ dầu Rạng Đông- Bà Rịa- Vũng Tàu”

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 4, năm 2015

42

Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Phan Thu

Hợp tác Việt Nam- Hoa Kỳ trong việc sử dụng nguồn nước sông Mê Kong

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 2015

43

Nguyễn Thị Phan Thu,..

Đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp sử dụng phương pháp TOPSIS

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, tháng 8/2015

44

Nguyễn Quốc Việt

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn rau an toàn của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn Hà nội

Tạp chí Khoa học Thương mại, số 80 (4/2015), 20-27

45

Nguyễn Quốc Việt & Nguyễn Phương Hoa

Thị trường bảo hiểm và chính sách giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam

Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện Quản lý Kinh tế TW, số 66, 2015, Tr.53-60

46

Nguyễn Quốc Việt & Nguyễn Văn Quất

Áp dụng kinh nghiệm quản lý công mới của OECD để định vị vai trò của nhà nước và các tổ chức trung gian trong phát triển thị trường Khoa học Công nghệ ở Việt nam

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, Viện Hàm lâm KHXHVN, Số 5, 2015

47

Lã Thanh Bình/Vũ Hùng Cường

Sự thăng trầm của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế thị trường xã hội ở Cộng hoà Liên bang Đức

Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, Số 4 (175) 2015, tr 43-52.

48

Đinh Văn Thông

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Cơ hội và thách thức

Kinh tế và Dự báo, Số 16 (08/2015), tr.90

49

Đinh Văn Thông

Giải pháp đồng bộ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

Tài chính, Kỳ 1 - tháng 10/2015 (618), tr.20

50

Đinh Văn Thông

Quản lý thị trường Bất động sản ở nước ta hiện nay

Tạp chí Khoa học VNU - Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Tập 31, số 3/2015, tr.64

51

Trần Đức Vui

Tiến trình cải cách luật di trú của Hoa Kỳ

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, tháng 7/2015

52

Trần Đức Vui

Nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 12/2015

53

Trần Đức Hiệp

Các công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: Năng lực và một số giới hạn đặt ra

Tạp chí Kinh tế và Phát triển (ĐH Kinh tế Quốc dân), Số 212 (tháng 2/2015), tr.20 - 27

54

Trần Đức Hiệp

Thị trường tài chính, vốn đầu tư gián tiếp và tăng trưởng kinh tế. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
(ĐH Kinh tế Quốc dân). Số 213
(tháng 3/2015), tr.91- 98

Tạp chí Kinh tế và Phát triển (ĐH Kinh tế Quốc dân), số 213 (tháng 3/2015), tr.91- 98

55

Trần Đức Hiệp

Hướng tới chiến lược xuất khẩu mới trong bối cảnh Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số kỳ II - (tháng 5/2015), tr.41- 45

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số kỳ II - (tháng 5/2015), tr.41- 45

56

Trần Đức Hiệp

Chế độ sở hữu của một số nước trên thế giới và Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Số 5 (117). (5/2015),tr.50- 57

57

Trần Đức Hiệp

Tính phức tạp trong hợp tác khu vực Đông Á: Một phân tích thể chế quốc tế. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Số 5/2015, tr.48- 53

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, Số 5/2015, tr.48- 53

58

Trần Quang Tuyến, Vũ Văn Hưởng

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến khả năng sống sót của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Nghiên cứu Kinh tế, Số tháng 10, 2015, trang 1-8

59

Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến

Phát triển công nghiệp nông thôn ở một số nước Châu Á và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Kinh tế và Phát triển, Số tháng 11, 2015, 1-8

60

Nguyễn Việt Cường, Phùng Đức Tùng, Trần Quang Tuyến

Nghèo đói của hộ gia đình trong bối cảnh suy giảm kinh tế ở Việt Nam”

Nghiên cứu Kinh tế, Số tháng 8, 2015,1-14

61

Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến

Công nghiệp hóa nông thôn thôn ở Hàn Quốc và Đài Loan và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam”

Nhũng vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, Số tháng 5,2015,1-10

62

Trần Quang Tuyến, Vũ Văn Hưởng

Bất bình đẳng thu nhập vùng ven đô Hà Nội: Bằng chứng từ dữ liệu khảo sát hộ gia đình

Kinh tế và Phát triển, Số tháng 1, 2015, 1-12

63

Trần Quang Tuyến, Vũ Văn Hưởng

Tác động của khủng hoảng kinh tế đến sự sống sót của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Nghiên cứu Kinh tế, Số tháng 10, 2015, 1-11

64

Phạm Thị Hồng Điệp

Korean Social Welfare System - Issues in the New Context of Development.

Khoa học, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh tiếng Anh,

Vol 31, No.2, 2015, pp 38-50

65

Phạm Thị Hồng Điệp, Bùi Đình Viên

Hiệu quả sử dụng vốn ODA và các nguồn vốn vay kém ưu đãi ở Việt Nam

Quản lý nhà nước, Số 236 (tháng 9), 2015, trang 76-80

66

Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Viết Hành, Phạm Thị Hồng Điệp

Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam

Quản lý Kinh tế, số 69, tháng 8, 2015,

67

Phạm Thị Hồng Điệp

Quan hệ đối tác công - tư trong cung ứng dịch vụ công: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Quản lý Kinh tế, Số 73, tháng 12, 2015

68

Phạm Văn Dũng

Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam. Số 7 (92)/2015. Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Số 7 (92)/2015

69

Phan Huy Đường

Phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân năm 1975 trong xây dựng và phát triển đất nước. Tạp chí Lao động xã hội, số 501, tr.6, tháng 4/2015

Tạp chí Lao động xã hội, số 501, tr.6, tháng 4/2015

70

Phan Huy Đường

Bài học kinh nghiệm qua 35 năm thực hiện công tác xuất khẩu lao động

Tạp chí Lao động xã hội, Số 509, tr6-8 tháng 8/2015

71

Nguyễn Thị Thu Hoài

Kinh nghiệm tái cấu trúc công ty tại các nước Châu Âu

Tạp chí tài chính, Số 615 tháng 8/ 2015

72

Nguyễn Thị Thu Hoài

Chống chuyển giá tại các nước ASEAN và bài học cho Việt Nam

Tạp chí tài chính, Số 619 tháng 10/2015

73

Nguyễn Trúc Lê

Xây dựng mô hình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 212 (02/2015)

74

Nguyễn Trúc Lê

Lựa chọn mô hình quản trị phù hợp quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, 03/2015

75

Nguyễn Trúc Lê

Tăng cường công tác quản trị điều hành trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 214 (04/2015)

76

Nguyễn Trúc Lê

Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam

Tạp chí Cộng sản, 05/2015

77

Phan Chí Anh,
Phạm Minh Tuấn

Quản trị chất lượng toàn diện và quản trị sản xuất tinh gọn- Phương pháp tiếp cận và hàm ý cho việc áp dụng tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 215 (II), tr. 89-96, 2015/05

78

Đỗ Minh Cương

Chăm lo tết cho người lao động và Văn hoá doanh nghiệp

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, Số tháng 1 & 2 năm 2015

79

Đỗ Minh Cương

Cuộc sống văn phòng và nơi làm việc của bạn

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, Số tháng 3 năm 2015

80

Đỗ Minh Cương

PR doanh nghiệp qua mạng xã hội

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, Số tháng 4 năm 2015

81

Đỗ Minh Cương

Tạo “sân chơi” cho đời sống tinh thần của người lao động và phát triển “vốn xã hội” của doanh nghiệp

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, Số tháng 5 năm 2015

82

Đỗ Minh Cương

Chuẩn hóa văn hóa xưng hô và văn hóa giao tiếp công sở của các doanh nghiệp

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, Số tháng 6 năm 2015

83

Đỗ Minh Cương

Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa -nét đẹp của văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, Số tháng 7 năm 2015

84

Đỗ Minh Cương

"Văn hóa họp" - Truyền thống và hiện đại

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, Số tháng 8 năm 2015

85

Đỗ Minh Cương

Văn hóa nói thật, nói thẳng với mục tiêu dân chủ và sự phát triển bền vững

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, Số tháng 9 năm 2015

86

Đỗ Minh Cương

Văn hóa nói thật, nói thẳng với mục tiêu dân chủ và sự phát triển bền vững

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, Số tháng 10 năm 2015

87

Đỗ Minh Cương- Nguyễn Hải Minh

Văn hóa trang phục công sở

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập, Số tháng 11 năm 2015

88

Trương Minh Đức

Báo động nạn ô nhiễm nước thải trong các khu công nghiệp.

Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 2 T1/2015

89

Nguyễn Thu Hà,
Nhâm Phong Tuân

Sự ảnh hưởng của chiến lược quảng cáo đến hành vi mua của người tiêu dùng - nghiên cứu trường hợp công ty A

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà nội, Số 28, năm 2015, trang88-92

90

Đặng Thị Hương

Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm với Việt Nam

Tạp chí Lý luận chính trị, Số 8 (2015), tr. 60-65

91

Đặng Thị Hương

Đào tạo cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Thực trạng và đề xuất giải pháp

Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, 2015

92

Đỗ Tiến Long

Đánh giá văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam.

Tạp chí khoa học đại học quốc gia, Kinh doanh và Kinh tế,Số 1 năm 2015

93

Nguyễn Phương Mai (đồng tác giả)

Đào tạo nhân lực quản lý ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866-7120, số 10 (tháng 5/2015)

94

Nguyễn Phương Mai (đồng tác giả)

Job motivation of communal public servants - an empirical study in Hanoi

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, số Tiếng Anh, tháng 12/2015

95

Nguyễn Đăng Minh

Lean Management Model in Retail Business: The Case of Supermarkets in Hanoi

VNU Journal of Science, Economics and Busines, Vol. 31, No. 2 (2015) 1-14

96

Nguyễn Đăng Minh

Phát triển năng lực tổng thể của con người tại các doanh nghiệp theo tư duy của quản trị tinh gọn

Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, Tập 1, số 5, 2015

97

Lưu Thị Minh Ngọc;
Nguyễn Quốc Khánh

Giải pháp hoàn thiện chất lượng đội ngũ nhân lực của các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHCNHN, tháng 6/2015, tháng 6/2015

98

Lê Anh Hưng;
Nhâm Phong Tuân

Tác động của vốn tri thức đến năng lực đổi mới sáng tạo và năng suất trong tổ chức: Từ các lý thuyết hiện hành đến cách tiếp cận mới.

Tạp chí Kinh tế & Phát triển - ĐHKTQD, Số 211, 2015, pp 25-36

99

Nhâm Phong Tuân
(Đồng tác giả)

Chiến lược phát triển của Trường đại học ngoài công lập: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Đông Á -ĐàNẵng.

Tạp chí Khoa học - ĐH Mở TPHCM, 42 (2), 2015, pp92-103

Số 42 (2), 2015, pp92-103

100

Nhâm Phong Tuân
(Đồng tác giả)

The relationship between organizational culture and innovation through Vietnamese employee’s perspective

Tạp chí khoa học đối ngoại - ĐH Ngoại Thương, Số 76, 2015, 70-83.

101

Lê Quân

Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng tây Bắc: Nghiên cứu điển hình tỉnh Hà Giang

Tạp chí: Kinh tế và Kinh doanh, ĐHQGHN. Tập 31, số 1, 2015

2015

102

Đinh Văn Toàn

Nguồn nhân lực với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội - Kinh tế và Kinh doanh, Số 3, 2015.

103

Nguyễn Ngọc Hà;
Nguyễn Viết Lộc;

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tạp chí Cộng sản, số 870 (4-2015)

104

TS. Trần Thị Vân Anh

Quá trình chuẩn bị gia nhập AEC của các nước ASEAN

Tạp chí Tài chính kỳ 1, tháng 4/2015

105

TS. Trần Thị Vân Anh

Những điều chỉnh của ngân hàng các nước ASEAN hướng đến hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

Tạp chí ngân hàng, số 10, tháng 5/2015

106

TS. Trần Thị Vân Anh

Những điểm nhấn về thị trường trái phiếu các nước Đông Á và triển vọng

Tạp chí tài chính, kỳ 1, tháng 9/2015

107

TS. Trần Thị Vân Anh

Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ - Nghiên cứu kinh nghiệm Hàn Quốc

Tạp chí Ngân hàng, số 20, tháng 10/2015

108

TS. Trần Thị Vân Anh

Hỗ trợ tăng trưởng xanh: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 10, 2015

109

TS. Đinh Xuân Cường

Quản trị danh mục cho vay theo ngành kinh tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, số 20 (437), tháng 11/2015

110

TS. Đinh Xuân Cường

Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của các nước trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, số 16 (433), tháng 8/2015

111

TS. Đinh Xuân Cường

Đo lường chỉ số hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, số 12 (429), tháng 6/2015

112

TS. Nguyễn Phú Hà

Hoạt động ngân hàng xanh: kinh nghiệm Anh quốc và bài học rút ra cho Việt Nam

Tạp chí KHXH - Trung tâm NC Trung Đông và Châu Phi, số tháng 7/2015

113

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu

Vận dụng mô hình "Z-Score" để kiểm định kết quả phân hạng nội bộ và ước lượng sản xuất vỡ nợ

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, số 8/2015

114

TS. Nguyễn Thế Hùng

Một số phương pháp gần đúng ứng dụng trong xác định lãi suất đáo hạn và biến động giá của trái phiếu

Tạp chí Ngân hàng, số 22, tháng 11/2015

115

TS. Nguyễn Thế Hùng

Các phương pháp định giá tài sản vô hình

Tạp chí Công thương, số 22, tháng 11/2015

116

TS. Nguyễn Thế Hùng

Sử dụng công cụ phái sinh phòng vệ rủi ro ở một số doanh nghiệp, tổ chức tài chính quốc tế và Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Trung Đông và Châu Phi

117

ThS. Trịnh Thị Phan Lan

Xử lý tài sản đảm bảo bằng hàng tồn kho

Tạp chí Ngân hàng, số ngày 20/10/2015

118

ThS. Trịnh Thị Phan Lan

Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của QTRR tới giá trị DN

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, 9/2015

119

ThS. Tô Lan Phương

Một số vấn đề về đòn bảy tài chính trong doanh nghiệp

Tạp chí Tài chính, kỳ 2 tháng 7/2015 (613)

120

ThS. Tô Lan Phương

Hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014

Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 15 (7/2015)

121

ThS. Tô Lan Phương

Một số vấn đề về định giá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Tạp chí: Lý luận chính trị, số 2/2015

122

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả)

Phát triển nguồn lực tài chính của các SMEs ở Hà nội

Tạp chí kinh tế và kinh doanh, Số 3, 2015

123

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả)

Rà soát đánh giá hiệu lực thực thi của các CTMTQG ở Tây Bắc

Tạp chí Kinh tế phát triển

124

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả)

Đánh giá thực tiễn ngân hàng xanh ở VN theo thông lệ quốc tế

Tạp chí Kinh tế phát triển

125

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả)

Rủi ro tài chính của các DN thuộc tập đoàn điện lực

Tạp chí Tài chính

126

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả)

Cấu trúc thị trường của hệ thống TCVN, Đồng tác giả

Tạp chí NCKH, 4/2015

127

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả)

Nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, tập 31, số 3, 1-11

128

ThS. Nguyễn Tiến Thành

Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam đã đến lúc chuyên nghiệp hóa

Tạp chí Ngân hàng, số 19/2015

129

ThS. Nguyễn Tiến Thành

“Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân: Kinh nghiệm từ thị trường Mỹ

Tạp chí Kinh tế -Dự báo, số 18/2015

130

ThS. Nguyễn Tiến Thành

Chứng khoán hóa các khoản vay bất động sản tại Việt Nam

Tạp chí kinh tế và dự báo, số 15/2015

131

TS. Lê Trung Thành

Hiệp ước Basel II cho các ngân hàng, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam,

Tạp chí Ngân hàng, số 9 (5/2015)

132

TS. Lê Trung Thành

Tái cấu trúc ngân hàng:Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á và hàm ý cho Việt Nam,

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số tháng 6/2015

133

TS. Lê Trung Thành

Lợi ích của phát triển thanh toán không dùng tiền mặt: góc nhìn của các chuyên gia kinh tế và một số hàm ý cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế -Dự báo, số 11 (tháng 6/2015)

134

TS. Đinh Thị Thanh Vân (đồng tác giả)

Mối quan hệ giữa hiểu biết tài chính cá nhân và phát triển kinh tế: Bằng chứng từ các nước phát triển.

Tạp chí Ngân hàng

135

TS. Đinh Thị Thanh Vân (đồng tác giả)

Đo lường năng lực và hiểu biết tài chính: Chuẩn mực và thông lệ quốc tế

Tạp chí Ngân hàng, số 14, tháng 7 năm 2015

136

TS. Đinh Thị Thanh Vân (đồng tác giả)

Các nhân tố tác động tới mức độ lành mạnh tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Phát triển, 2015

137

TS. Đinh Thị Thanh Vân (đồng tác giả)

So sánh kinh nghiệm xử lý nợ xấu của các ngân hàng châu Á: Bài học cho hệ thống ngân hàng Việt Nam,

Tạp chí Ngân hàng số chuyên san Tái cấu trúc và xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng, tháng 10/2015

138

TS. Đinh Thị Thanh Vân (đồng tác giả)

Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ

Tạp chí Tài chính, Số tháng 9, kỳ 1/2015

139

TS. Đinh Thị Thanh Vân

Nguồn tài chính và tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, số 161 tháng 10/2015

140

TS. Đinh Thị Thanh Vân

Đào tạo tài chính cá nhân ở Mỹ và kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ HHNH, số 5 tháng 3/2015

141

ThS. Nguyễn Quốc Việt

Nâng cao giá trị cộng hưởng trong M&A

M&A Outlook, số 02 tháng 8/ 2015


Trường ĐHKT - ĐHQGHN